Hướng dẫn cách viết di chúc mới nhất

Trên đây là hướng dẫn cách viết di chúc và những lưu ý khi viết di chúc để di chúc được đảm bảo tính pháp lý. Di chúc là sự định đoạt tài sản của cá nhân...

Hướng dẫn cách viết di chúc

Câu hỏi của bạn về hướng dẫn cách viết di chúc

     Thưa Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi: tôi muốn viết di chúc phân chia tài sản của mình sau khi chết thì phải viết như thế nào để di chúc được công nhận hợp pháp? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hướng dẫn cách viết di chúc

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn cách viết di chúc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách viết di chúc như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hướng dẫn cách viết di chúc

2. Nội dung tư vấn về hướng dẫn cách viết di chúc

     Theo pháp luật dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để đảm bảo di chúc hợp pháp và không bị vô hiệu người lập di chúc cần chú ý những vấn đề sau:

Hướng dẫn cách viết di chúc

2.1. Điều kiện để di chúc hợp pháp

     Thứ nhất, về người lập di chúc: Theo Điều 625 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người lập di chúc là người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

     Thứ hai, về nội dung di chúc: Điểm b, khoản 1 Điều 630 quy định nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. Nội dung di chúc bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

“a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.”

     Ngoài các nội dung trên di chúc có thể có các nội dung khác. Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

     Thứ ba, về hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Theo quy định tại khoản khoản 5 Điều 650 có quy định: 

     Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

     Như vậy, theo những quy định trên thì để di chúc hợp pháp người lập di chúc phải là người thành niên minh mẫn, sáng suốt trong lúc lập di chúc, nếu là người thành niên thì phải được sự đồng ý của người giám hộ. Di chúc được phải được lập thành văn bản hoặc có thể di chúc miệng trong trường hợp pháp luật quy định.

2.2. Hướng dẫn cách viết di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

 

Hôm nay, Ngày  tháng  năm  , tại …………………………………………………………….

Tôi là (ghi rõ họ và tên):………………………………………………….. Sinh ngày: ……/……./……..

Chứng minh nhân dân số:…………..ngày…./…../….tại…………………………………….

Đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú) …………………………………………………………………….

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

I. Về quan hệ nhân thân

  • Phần này trình bày về quan hệ nhân thân của người lập di chúc chủ yếu trình bày về mối quan hệ: cha – con; vợ- chồng
  • Nội dung về trình bày quan hệ nhân thân nêu rõ tên, năm sinh của những người thân (kể cả những người đã mất, con nuôi, con trong gia thú, con ngoài giá thú, con ngoài giá thú…)

II. Về tài sản định đoạt

  • Phần này trình bày những tài sản thuộc sở hữu riêng, sở hữu riêng của người lập di chúc.
  • Nội dung phần này trình bày về: đặc điểm, vị trí, giá trị, nguồn gốc tài sản, các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với trường hợp tài sản cần đăng ký.

III. Nội dung định đoạt tài sản

Bằng di chúc này tôi quyết định để lại một phần tài sản riêng của tôi là toàn bộ quyền sử dụng đất nêu tại Phần II của Bản di chúc này cho:

Nêu rõ người nhận di sản: Các thông tin nhân thân của người nhận di sản (họ tên, năm sinh, số chứng minh, nơi thường trú), trường hợp để lại di sản thừa kế cho tổ chức (nêu rõ tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ…)

IV. Cam kết

Đây là bản di chúc thể hiện đúng ý chí nguyện vọng của tôi đối với phần tài sản là toàn bộ quyền sử dụng diện tích đất nêu trên tại Phần II bản Di chúc này. Tôi cam kết đến thời điểm này đây là bản Di chúc duy nhất. Tại thời điểm này mọi bản di chúc khác trái với nội dung di chúc này đều là giả mạo, không có giá trị pháp lý.

V. Ý nguyện cuối cùng

Sau khi tôi qua đời, tôi mong muốn các con, các cháu, các chắt hãy đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, tôn trọng ý chí của tôi được thể hiện trong bản Di chúc này, tuyệt đối không được tranh chấp, khiếu kiện gì.

Tôi đã nghe đọc lại toàn bộ văn bản Di chúc, công nhận đã hiểu rõ nội dung văn bản và công nhận bản Di chúc đã thể hiện chính xác, rõ ràng, đầy đủ và đúng ý nguyện của tôi. Tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng./.    

 

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

     Trên đây là hướng dẫn cách viết di chúc và những lưu ý khi viết di chúc để di chúc được đảm bảo tính pháp lý. Di chúc là sự định đoạt tài sản của cá nhân tuy nhiên nội dung di chúc không được trái với những quy định của pháp luật và đạo đức, do đó người viết di chúc cần phải lưu ý những vấn đề trên khi viết di chúc.

     Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về hướng dẫn viết di chúcquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Huyền Trang