Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việcĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc2 Nội dung tư vấn về huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc3      1. Huấn luyện lại […]

Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc
Đánh giá bài viết

Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

Kiến thức của bạn:

  • Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung tư vấn về huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

     1. Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

     Điều 9 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc như sau:

     Thứ nhất: Huấn luyện khi chuyển đổi công việc

     Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện mới; đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 4, kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện ở cơ sở.

     Thứ hai: Huấn luyện lại

     Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung theo quy định tại Điều 5 Thông tư này như sau: Nhóm 1 huấn luyện nội dung điểm c khoản 1; nhóm 2 nội dung điểm b, c khoản 2; nhóm 3 nội dung điểm c, d, đ khoản 3; nhóm 4 nội dung điểm b khoản 4. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

     Thứ ba: Huấn luyện định kỳ

     a) Huấn luyện nhóm 1:

     Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 1 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

     b) Huấn luyện nhóm 2, nhóm 3

     Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 2, 3 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp Chứng chỉ huấn luyện.

     c) Huấn luyện nhóm 4

     Định kỳ được tổ chức ít nhất mỗi năm 1 lần.

     Thứ tư: Chương trình và thời gian huấn luyện định kỳ

     Chương trình huấn luyện định kỳ được áp dụng như đối với huấn luyện lần đầu; thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

Huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc

     2. Thời gian và tài liệu huấn luyện

     Điều 6 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về thời gian và tài liệu huấn luyện như sau:

     Thứ nhất: Thời gian huấn luyện tối thiểu với từng nhóm được quy định như sau:

  • Nhóm 1 và nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;
  • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;
  • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 30 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

     Thứ hai: Tài liệu huấn luyện được biên soạn căn cứ vào từng đối tượng huấn luyện, điều kiện thực tế và chương trình khung huấn luyện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

    Để được tư vấn về huấn luyện lại an toàn lao động khi chuyển đổi công việc quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.