Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh theo quy định

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh2 Nội dung tư vấn về hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh2.1       1. Thành phần hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh2.1.1 […]

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh theo quy định
Đánh giá bài viết

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh

Kiến thức của bạn:

     Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh theo quy định.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh

      1. Thành phần hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh

     Điều 63 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định thành phần hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh như sau:

     Thứ nhất: Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương.

    Thứ hai: Thành phần Hội đồng, gồm:

    a) Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

    b) Hội đồng có từ 03 đến 04 Phó Chủ tịch. Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh làm Phó Chủ tịch thường trực. Các Phó Chủ tịch và các ủy viên khác do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

    Thứ ba: Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:

    a) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền;

    b) Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn;

    c) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng;

    d) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

    Thứ tư: Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn thành lập, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần đối với Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh.

   Thứ năm: Ban Thi đua – Khen thưởng cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp tỉnh.

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh

      2. Quỹ thi đua khen thưởng

    Điều 64 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định quỹ thi đua khen thưởng như sau:

     Thứ nhất: Lập quỹ thi đua, khen thưởng để tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, chế độ về khen thưởng.

     Thứ hai: Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác.

     Thứ ba: Nghiêm cm sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng vào mục đích khác.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hội đồng thi đua khen thưởng cấp tỉnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.