Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay5 (100%) 2 votes Xem mục lục của bài viết1 HỒ SƠ XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BAY2 Câu hỏi của bạn về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay:  3 Câu trả lời của […]

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay
5 (100%) 2 votes

HỒ SƠ XÓA ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM BẰNG TÀU BAY

Câu hỏi của bạn về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay: 

     Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay.

Câu trả lời của Luật sư về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay:

     Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay:

2. Nội dung tư vấn về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

2.1. Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

     Căn cứ vào các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 102/2017/NĐ-CP thì có những trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay sau:

 • Đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;
 • Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu tàu bay trong trường hợp mua bán tàu bay có bảo lưu quyền sở hữu;
 • Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký;
 • Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký;
 • Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay.
hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

2.2. Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

     Điều 29 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay như sau:

     “1. Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay sau đây:

     a) Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);

     b) Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);

     c) Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận về việc chấm dứt nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm;

     d) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     2. Trường hợp xóa đăng ký quy định tại điểm i khoản 1 Điều 21 của Nghị định này, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay sau đây:

     a) Các giấy tờ nêu tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này;

     b) Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).”

     Theo đó, việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay có 2 trường hợp:

     Trường hợp 1: Xóa đăng ký khi Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm.

     Người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay gồm:

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     Trường hợp 2: Xóa đăng ký trong các trường hợp còn lại.

     Người yêu cầu đăng ký nộp 1 bộ hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay gồm:

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
 • Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận về việc chấm dứt nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên bảo đảm và trên phiếu yêu cầu xóa đăng ký không có chữ ký của bên nhận bảo đảm;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.