Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh con

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh conĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ2 Nội dung tư vấn về hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ2.1     1. Hỗ trợ chi phí […]

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh con
Đánh giá bài viết

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ

Kiến thức của bạn:

  • Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh con

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nữ

Nội dung tư vấn về hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ

    1. Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh con

     Điều 9 Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nữ quy định về hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ sinh con như sau: 

     Thứ nhất: Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

     Thứ hai: Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ

     2. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ

     Điều 10 Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nữ quy định về tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ như sau: 

     Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai việc tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ như sau:

     Thứ nhất: Quy hoạch xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo khi quy hoạch, thành lập khu công nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp các khu công nghiệp đã hình thành nhưng chưa có quy hoạch nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cần quy hoạch bổ sung để xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

     Thứ hai: Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo phù hợp với nhu cầu gửi trẻ;

     Thứ ba: Thực hiện quản lý hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo theo quy định của pháp luật;

     Thứ tư: Có chính sách khuyến khích cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.

     3. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

     Điều 11 Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về lao động nữ quy định về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động như sau: 

     Thứ nhất: Người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác, nếu đủ điều kiện về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định hiện hành của Nhà nước về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

     Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Luật nhà ở.

     Thứ hai: Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước hỗ trợ như sau:

  • Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
  • Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

     Để được tư vấn vấn về hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho người lao động nữ quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách hàng một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn./