Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làmĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm2 Nội dung tư vấn về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm3      1. Hồ sơ cấp […]

Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Đánh giá bài viết

Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của bạn:

  • Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nội dung tư vấn về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     1. Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     Điều 13 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm như sau:

     Thứ nhất: Doanh nghiệp được cấp lại giấy phép khi giấy phép bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.

     Thứ hai: Hồ sơ cấp lại giấy phép bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp;
  • Giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao các giấy tờ chứng minh việc thay đổi một trong các nội dung của giấy phép.

     Thứ ba: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ (01 bộ) hồ sơ nêu trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Thứ tư: Giấy phép được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của giấy phép đã được cấp trước đó.

Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

     2. Thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép

     Điều 16 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi hoặc nhận lại giấy phép như sau:

     Thứ nhất: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có thẩm quyền cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép.

     Thứ hai: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có trách nhiệm nhận giấy phép do doanh nghiệp nộp.

     Thứ ba: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

     3. Chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp

     Điều 17 Nghị định 52/2014/NĐ-CP điều kiện thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm quy định về chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp như sau:

     Thứ nhất: Doanh nghiệp được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ việc làm.

     Thứ hai: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở chi nhánh.

     Thứ ba: Nghĩa vụ của chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm:

  • Niêm yết công khai quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm và Bản sao chứng thực giấy phép của doanh nghiệp tại trụ sở chi nhánh;
  • Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chi nhánh.

     Thứ tư: Thời hạn hoạt động dịch vụ việc làm của chi nhánh không vượt quá thời hạn giấy phép của doanh nghiệp.

     Để được tư vấn vấn về hồ sơ cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.