Hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư bao gồm: văn phòng luật sư và công ty luật. Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một ...

HÌNH THỨC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Câu hỏi của bạn về hình thức tổ chức hành nghề luật sư

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về hình thức tổ chức hành nghề luật sư? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hình thức tổ chức hành nghề luật sư

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hình thức tổ chức hành nghề luật sư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ình thức tổ chức hành nghề luật sư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về hình thức tổ chức hành nghề luật sư

2. Nội dung tư vấn về hình thức tổ chức hành nghề luật sư

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về hình thức tổ chức hành nghề luật sư. Cụ thể bạn muốn biết về tổ chức hành nghề luật sư được tổ chức, hoạt động như thế nào? Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

*Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư: 
  • Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định ; 
  • Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc. 
*Tổ chức hành nghề luật sư 

     Theo quy định tại điều 32 Luật Luật sư 2006 sửa đổi năm 2012 thì:

1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

a) Văn phòng luật sư;

b) Công ty luật.

     Như vậy, theo quy định trên thì tổ chức hành nghề luật sư bao gồm 2 hình thức là văn phòng luật sư và công ty luật. Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên. 
     Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các luật sư thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định.

Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

    Hình thức tổ chức hành nghề luật sư

2.2. Văn phòng luật sư

– Văn phòng luật sư do một luật sư thành lập được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.

   Luật sư thành lập văn phòng luật sư là Trưởng văn phòng và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi nghĩa vụ của văn phòng. Trưởng văn phòng là người đại diện theo pháp luật của văn phòng.

– Tên của văn phòng luật sư do luật sư lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “văn phòng luật sư”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Văn phòng luật sư có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

2.3. Công ty luật

     Công ty luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư.

– Công ty luật hợp danh do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn.

– Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

– Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

– Tên của công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do các thành viên thoả thuận lựa chọn, tên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ “công ty luật hợp danh” hoặc “công ty luật trách nhiệm hữu hạn”, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề luật sư khác đã được đăng ký hoạt động, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về hình thức tổ chức hành nghề luật sư quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh