Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu?

Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu?Đánh giá bài viết GIẤY ỦY QUYỀN XE MÁY CÓ THỜI HẠN BAO LÂU? Câu hỏi của bạn:       Chào luật sư. Xin hỏi giấy uỷ quyền xe máy có giá trị bao lâu ạ? Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! […]

Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu?
Đánh giá bài viết

GIẤY ỦY QUYỀN XE MÁY CÓ THỜI HẠN BAO LÂU?

Câu hỏi của bạn: 

     Chào luật sư. Xin hỏi giấy uỷ quyền xe máy có giá trị bao lâu ạ?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu:

     Theo quy định tại Điều 135 BLDS thì ủy quyền là một trong những căn cứ xác lập quyền đại diện. Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

     Căn cứ vào Điều 140 BLDS quy định về thời hạn đại diện như sau:

     “1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

     2. Trường hợp không xác định được thời hạn đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thời hạn đại diện được xác định như sau:

     a) Nếu quyền đại diện được xác định theo giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện được tính đến thời điểm chấm dứt giao dịch dân sự đó;

     b) Nếu quyền đại diện không được xác định với giao dịch dân sự cụ thể thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

     3. Đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

     a) Theo thỏa thuận;

     b) Thời hạn ủy quyền đã hết;

     c) Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

     d) Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;

     đ) Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

     e) Người đại diện không còn đủ điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 134 của Bộ luật này;

     g) Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

     4. Đại diện theo pháp luật chấm dứt trong trường hợp sau đây:

     a) Người được đại diện là cá nhân đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục;

     b) Người được đại diện là cá nhân chết;

     c) Người được đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;

     d) Căn cứ khác theo quy định của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan.”

     Như vậy, có thể thấy thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, tức là trong giấy ủy quyền của bạn đã có thỏa thuận hoặc ghi nhận về thời hạn này. Trường hợp trong giấy ủy quyền không ghi nhận thời hạn đại diện thì thời hạn đại diện là 01 năm, kể từ thời điểm phát sinh quyền đại diện.

giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu

Giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu

     Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý đối với việc đại diện theo ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  • Theo thỏa thuận;
  • Thời hạn ủy quyền đã hết;
  • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;
  • Người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền;
  • Người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại;
  • Người đại diện không còn đủ điều kiện về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện;
  • Căn cứ khác làm cho việc đại diện không thể thực hiện được.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề giấy ủy quyền xe máy có thời hạn bao lâu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.