Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định

Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định: Căn cứ quyết định 700/2006/QĐ-BHXH Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

    Căn cứ quyết định 700/2006/QĐ-BHXH Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Quy định về mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại mẫu 02/THE:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                                                                              

                                                                            …………., ngày      tháng     năm   

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội tỉnh…….…..…..

                  – Đồng kính gửi:……………………

 

            Tên tôi là: ……………………Giới tính:…………………..Năm sinh:………

            Địa chỉ xã, thị trấn:…………………..huyện…………..tỉnh ………………..

            Thẻ BHYT số:…………………………………………………………………

            Thời gia sử dụng từ ngày……………………..Đến ngày……………………..

đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

            Lý do cấp lại thẻ BHYT:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Đề nghị cơ quan BHYT cấp lại thẻ BHYT cho tôi để được thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Ngày……..tháng………năm …….

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

   Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại:

   >>>>>  Tải mẫu đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo