Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định

Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định: Căn cứ quyết định 700/2006/QĐ-BHXH Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng ....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 1. Đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm y tế

      Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế là mẫu đơn được dùng để người bị mất, rách, hỏng thẻ bảo hiểm y tế làm mẫu đơn này nộp lên cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, để thuận tiện cho việc khám chữa bệnh.

2. Mẫu đơn đề nghị cấp lại bảo hiểm y tế

Căn cứ quyết định 700/2006/QĐ-BHXH Quy định cấp, quản lý và sử dụng Thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Quy định về mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại mẫu 02/THE:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

                                                                              

                                                                            …………., ngày      tháng     năm   

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

 

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội tỉnh…….…..…..

                  – Đồng kính gửi:……………………

 

            Tên tôi là: ……………………Giới tính:…………………..Năm sinh:………

            Địa chỉ xã, thị trấn:…………………..huyện…………..tỉnh ………………..

            Thẻ BHYT số:…………………………………………………………………

            Thời gia sử dụng từ ngày……………………..Đến ngày……………………..

đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

            Lý do cấp lại thẻ BHYT:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

            Đề nghị cơ quan BHYT cấp lại thẻ BHYT cho tôi để được thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

Ngày……..tháng………năm …….

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

   Tải mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế tại:

   >>>>>  Tải mẫu đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo