Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làmĐánh giá bài viết THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM Kiến thức của bạn:           Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm ? Câu trả lời: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao […]

Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm
Đánh giá bài viết

THÀNH LẬP TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Kiến thức của bạn:

          Điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm ?

Câu trả lời:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

Điều 37 Luật việc làm 2013 quy định:

Điều 37. Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.

Điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm

        Theo quy định tại Nghị định số 196/2013/NĐ- CP thì điều kiện thành lập trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm ;

  • Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.
  • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
  • Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới).
  • Có trang thiết bị, phương tiện làm việc để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức và người lao động.
  • Có ít nhất 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên.
  • Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.
  • Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập và Trung tâm dịch vụ việc làm do người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp Trung ương quyết định thành lập thì khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm:

        Sau khi thỏa mãn các điều kiện trên, cơ quan, tổ chức muốn thành lập trung tâm dịch vụ việc làm tiến hành theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập trung tâm dịch vụ việc làm gửi một bộ hồ sơ đến cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại  Nghị định này để thẩm định. Còn đốì với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập.

        Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ thành lập phải lập danh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định. Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan.

 Hồ sơ thành lập  trung tâm dịch vụ việc làm bao gồm:

  • Hồ sơ thẩm định: Đề án thành lập trung tâm dịch vụ việc làm; Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập trung tâm dịch vụ việc làm, dự thảo quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực); Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trung tâm dịch vụ việc làm; Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
  • Hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập: Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan; Dự thảo quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục ), cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định, cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập biết rõ lý do.

  Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về điều kiện, thủ tục thành lập trung tâm dịch vụ việc làm  quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.