Điều kiện kết nạp Đảng – Luật Toàn Quốc

Điều kiện kết nạp Đảng – Luật Toàn Quốc5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Điều kiện kết nạp Đảng2 Câu hỏi của bạn về điều kiện kết nạp Đảng:3 Câu trả lời của luật sư về điều kiện kết nạp Đảng:3.1 1. Căn cứ pháp lý về điều kiện kết nạp Đảng3.2 2. […]

Điều kiện kết nạp Đảng – Luật Toàn Quốc
5 (100%) 1 vote

Điều kiện kết nạp Đảng

Câu hỏi của bạn về điều kiện kết nạp Đảng:

 Điều kiện kết nạp Đảng là gì?

Câu trả lời của luật sư về điều kiện kết nạp Đảng:

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện kết nạp Đảng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Căn cứ pháp lý về điều kiện kết nạp Đảng

2. Nội dung tư vấn về điều kiện kết nạp Đảng

2.1. Điều kiện kết nạp đối với người lần đầu xin vào Đảng

  • Tiêu chuẩn chung: 

     Điều 1 Điều lệ Đảng quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. 

  • Về độ tuổi:

+ Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng).

+  Việc kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

  •  Về trình độ học vấn:

+ Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

+ Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Điều kiện kết nạp Đảng

  Điều kiện kết nạp Đảng

2.2. Điều kiện kết nạp Đảng với người xin kết nạp lại

Thứ nhất, có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng như sau:

  • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.
  • Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

Thứ hai, ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng, làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

  • Riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì thời hạn áp dụng là: sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích, làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định.

Lưu ý: Những đối tượng sau đây sẽ không được xem xét kết nạp lại Đảng viên:

  • Những người trước đây ra khỏi Đảng với lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên.

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về điều kiện kết nạp Đảng, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.