Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định Pháp luật

Kiểu dáng công nghiệp là giải pháp tăng ưu thế cho các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật:

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

       Chào Luật sư, tôi là người chuyên sáng tạo ra các hình dáng,màu sắc và kích thước cho các sản phẩm. Tôi có mong muốn được bảo hộ cho những sáng tạo trên để tránh bị lấy cắp, xâm phạm,sử dụng trái phép khi tôi chưa đồng ý. Tuy nhiên tôi chưa chắc chắn những sáng tạo này của tôi có được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp hay không? Rất mong được Luật sư giải đáp.

Câu trả lời của Luật Sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Kiểu dáng công nghiệp là gì?

     Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiểu dáng công nghiệp là giải pháp mang tính mỹ thuật tăng ưu thế cho các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

2. Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

     Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được quy định tại điều 63 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau:

Điều 63. Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Có tính mới;

2. Có tính sáng tạo;

3. Có khả năng áp dụng công nghiệp.

   

2.1. Về tính mới

     Theo điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi,bổ sung năm 2009 quy định như sau:

Điều 65. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

1. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

2. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

3. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

4. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

     Như vậy Kiểu dáng công nghiệp phải có tính mới so với thế giới, có nghĩa kiểu dáng công nghiệp đó phải khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp đã được bộ lộ bao gồm đã được bảo hộ hay đã nộp đơn đăng ký bảo hộ. Các trường hợp ngoại lệ kiểu dáng công nghiệp không bị mất tính mới nếu bị bộc lộ trong thời hạn 6 tháng trước thời điểm nộp đơn:

  • Bị người khác công bố không được phép của người có quyền đăng ký
  • Người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học
  • Người có quyền đăng ký trưng bày tại triển lãm trong và ngoài nước

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

2.2. Về tính sáng tạo

      Theo điều 66 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có quy định như sau:

Điều 66. Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

     Để tạo ra tính sáng tạo phải quan tâm đến đặc điểm tạo dáng cơ bản đó là hình khối, đường nét, màu sắc, tương quan vị trí hoặc tương quan kích thước giữa các yếu tố tạo thành.Thêm vào đó kiểu dáng công nghiệp không là hình dáng bên ngoài của sản phẩm đã được biết đến một cách rộng rãi hay hình dáng của sản phẩm,công trình nổi tiếng. Thường để tìm tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp sẽ phải đối chứng với đặc điểm của kiểu dáng công nghiệp đó với một kiểu dáng công nghiệp đối chứng. Lúc đó sẽ phải tìm ra ít nhất một đặc điểm tạo dáng mà bên kiểu dáng công nghiệp đối chứng không có thì mới được coi là có tính sáng tạo.

2.3. Về khả năng áp dụng công nghiệp

     Theo điều 67 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 67. Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

     Để được công nhận là kiểu dáng công nghiệp thì có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Như vậy những kiểu dáng công nghiệp không tồn tại ở trạng thái nhất định hoặc tồn tại ở trạng thái nhất định vào điều kiện đặc biệt sẽ không được coi có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

     Theo điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:

Điều 64. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

     Như vậy, với những đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp là những đối tượng có khả năng xâm phạm, làm hạn chế quyền đối với các kiểu dáng công nghiệp khác hoặc là những đối tượng nếu quy định được phép bảo hộ sẽ vô cùng khó khăn,phức tạp trong quá trình thẩm định để cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

    Tóm lại, một đối tượng muốn được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp thì bước đầu tiên cần xem xét đối tượng đó có rơi vào trường hợp không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật hay không. Nếu đối tượng đang muốn bảo hộ không rơi vào trường hợp cấm thì cần đáp ứng các điều kiện về tính mới,tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết về đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, quý vị có thể tham khảo các dịch vụ dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp:

      Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về điều kiện,hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

     Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

      Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

      Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như: soạn thảo/kê khai hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, gia hạn văn bằng bảo hộ, cấp đổi văn bằng bảo hộ và các thủ tục khác có liên quan về kiểu dáng công nghiệp,..  

Bài viết tham khảo:

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung