Địa chỉ Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự được quy định tại Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ

Huyện Nậm Pồ là một huyện thuộc tỉnh Điện Biên. Điện Biên là tỉnh vùng cao, dân cư đa dạng về dân tộc, cách thức sinh hoạt của người dân đa dạng cho nên vấn đề về tội phạm xảy ra trên tỉnh Điện Biên hết sức phức tạp. Để chia sẻ công việc với Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, mỗi huyện thuộc tỉnh cần có Tòa án để giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn và dưới đây là một số thông tin về Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ.

1. Một số thông tin cơ bản về Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

Trụ sở của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ: Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ được đặt tại: Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Thời gian làm việc: Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ làm việc làm việc tất cả các ngày trong tuần, trừ thứ 7, chủ nhật.

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h.

Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

2.1 Thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ trong giải quyết vụ việc dân sự

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự sau

Điều 35 Luật tố tụng dân sự 2015, cụ thể:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a) Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

b) Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 Điều 30 của Bộ luật này;

c) Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của Bộ luật này.

2. Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây:

a) Yêu cầu về dân sự quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 27 của Bộ luật này;

b) Yêu cầu về hôn nhân và gia đình quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 29 của Bộ luật này;

c) Yêu cầu về kinh doanh, thương mại quy định tại khoản 1 và khoản 6 Điều 31 của Bộ luật này;

d) Yêu cầu về lao động quy định tại khoản 1 và khoản 5 Điều 33 của Bộ luật này.

3. Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng, cha mẹ và con, về nhận cha, mẹ, con, nuôi con nuôi và giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam theo quy định của Bộ luật này và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể, Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ giải quyết các vụ việc dân sự như sau

 • Các tranh chấp về dân sự bao gồm: Tranh chấp về Quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân, tranh chấp về quyền sở hữu và các quyên khác đối với tài sản, tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước, Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng…..
 • Các tranh chấp về hôn nhân và gia đình:  Ly hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly hôn, tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ, tranh chấp về cấp dưỡng, tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái pháp luật….
 • Các yêu cầu về kinh doanh thương mại:  Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại, yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển để bảo đảm giải quyết vụ án, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam….
 • Các yêu cầu về lao động: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định lao động của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết lao động của Trọng tài nước ngoài….

Trên là một số tranh chấp, yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ. Khi nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, người dân cần nắm rõ quy định của pháp luật về thẩm quyền giải quyết của Tòa án cũng như cần nộp đến đúng địa chỉ chính xác theo từng Tòa án. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với Tòa án sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

3. Những khó khăn khi tự giải quyết tại Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

Chúng ta đều biết khi làm việc với cơ quan nhà nước, trình tự, thủ tục thường rườm rà, phức tạp tuy đã được cải cách thủ tục hành chính song vẫn còn những hoạt động gây mất thời gian, đem lại khó khăn đối với người dân. Quá trình làm việc với Tòa án cũng tương tự, người dân khi đến làm việc thường có tâm lý e ngại, lo sợ, chưa nắm rõ quy định của pháp luật về trình tự, cách thức hoạt động của Tòa án cho nên thường gặp nhiều khó khăn, dưới đây là một số vấn đề mà khách hàng thường gặp:

 • Đầu tiên là khách hàng khó khăn trong việc soạn đơn khởi kiện. Khách hàng không biết hình thức đơn khởi kiện, đơn khởi kiện không biết mua ở đâu…
 • Thứ hai là khó khăn trong việc thu thập tài liệu, hồ sơ. Khách hàng không biết hồ sơ nào cần nộp, thắc mắc về chứng cứ, tài liệu có được Tòa án xem xét trong quá trình giải quyết vụ án
 • Thứ ba là khó khăn về nhận biêt quyền và nghĩa vụ tại Tòa. Đương sự không biết quyền được sao chụp tài liệu, chứng cứ, quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó cho mình…
 • Thứ tư là gặp khó khăn trong việc xác định nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí và chi phí tố tụng khác theo quy định của pháp luật.
 • Ngoài ra là gặp khó khăn trong việc yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc thi hành án. Khi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng không phải ai cũng biết quyền yêu cầu cơ quan thi hành án thực hiện việc thi hành án, chi phí thi hành án

Trên là một số khó khăn mà khách hàng thường gặp khi tự thực hiện tại Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ. Để vấn đề được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, Luật Toàn Quốc xin cung cấp một số dịch vụ pháp lý nhằm hỗ trợ người dân một cách tốt nhất khi làm việc với Tòa án.

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

Luật Toàn Quốc sở hữu đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, giải quyết nhiều vụ án có tính chất phức tạp bên cạnh đó có nhóm chuyên viên tư vấn với trình độ chuyên môn cao, tận tình, nhiệt huyết sẵn sàng tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng một cách kịp thời, hiệu quả. Dưới đây là một số dịch vụ có tại Luật Toàn Quốc khi làm việc với Tòa án:

 • Soạn đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn ly hôn theo yêu cầu của khách hàng
 • Cung cấp vấn đề pháp lý, hướng giải quyết đem lại lợi ích tối đa tới khách hàng
 • Thực hiện công việc thu thập tài liệu, chứng cứ đối với vụ án
 • Nộp đơn khởi kiện, đơn khiếu nại, đơn ly hôn đến đúng địa chỉ Tòa án có thẩm quyền giải quyết
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện một số công việc mà pháp luật quy định như công chứng, chứng thực một số giấy tờ, nộp tài liệu, chứng cứ…
 • Tham gia với khách hàng trong các phiên hòa giải, lấy lời khai….

Ngoài ra, Luật Toàn Quốc còn cung cấp một số dịch vụ như sau

 • Tư vấn, soạn thảo về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng khoán việc, hợp đồng gia công, hợp đồng vận chuyển….
 • Tư vấn lao động: tiền lương, bảo hiểm, hợp đồng lao động, tranh chấp lao động,…
 • Tư vấn đầu tư nước ngoài: tư vấn chấp thuận đầu tư, tư vấn xin chủ trương đầu tư, tư vấn thay đổi giấy phép đầu tư….
 • Tư vấn pháp luật đất đai: tư vấn thuê đất, gia hạn quyền thuê đất, tư vấn cấp sổ đỏ, tư vấn chuyển đổi muc đích sử dụng đất, tư vấn mua đất…
 • Tư vấn luật thuế: thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu…
 • Tư vấn về tranh chấp dân sự, hành chính
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án, vụ việc dân sự
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án hành chính
 • Tranh tụng, giải quyết vụ án hình sự

Linh hoạt trong cách thức tiếp nhận yêu cầu, khi lựa chọn dịch vụ có tại Luật Toàn Quốc sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, quãng đường di chuyển của khách hàng.

 • Trụ sở chính tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com;
 • Facebook: Công ty luật Toàn Quốc
 • Zalo: Luật Toàn Quốc

KẾT LUẬN: Để giải quyết vụ việc tại Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, người dân cần nộp hồ sơ, tài liệu đến địa chỉ có tại:  Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bạn cần xác định xem vấn đề mình đang gặp phải có đúng thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ hay không. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ việc nếu gặp khó khăn bạn có thể liện hệ Luật Toàn Quốc để được hỗ trợ vấn đề về pháp lý.

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn chi tiết về tòa án nhân dân huyện Nậm Pồquý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                 Chuyên viên: Việt Anh