• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không. Hãy tham khảo bài viết của Luật Toàn Quốc dưới đây

 • Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không
 • Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không
 • Dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

1. Di chúc là gì? Bất động sản được hiểu như thế nào?

      Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

     Bất động sản bao gồm đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Hiện nay có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

2. Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

      Theo quy định tại Điều 635 của Bộ luật dân sự năm 2015 về di chúc có công chứng hoặc chứng thực, người lập di chúc có quyền yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Theo đó, không có quy định nào bắt buộc di chúc phải được công chứng.

      Di chúc được thể hiện bằng miệng hoặc bằng văn bản. Trường hợp, di chúc được thể hiện bằng văn bản thì có 4 hình thức như sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc có công chứng;
 • Di chúc có chứng thực

      Căn cứ theo Điều 42 của Luật công chứng năm 2014 quy định Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ cho phép công chứng hợp đồng và giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng trụ sở.

     Tuy nhiên, trong trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản, công chứng viên có quyền thực hiện công chứng không phụ thuộc vào nơi có bất động sản.

      Như vậy, không bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản. Việc công chứng di chúc có nội dung là bất động sản thì có thể được thực hiện tại bất cứ tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND xã, phường.

Có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

3. Di chúc bằng văn bản nhưng không có công chứng, chứng thực được coi là hợp pháp khi nào?

     Căn cứ theo Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

      Theo đó, đối với di chúc được lập bằng văn bản mà không có công chứng, chứng thực thì chỉ được coi là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 •  Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 •  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Bài viết tham khảo khác của Luật Toàn Quốc:

4. Hỏi đáp về có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

Câu hỏi 1: Luật sư cho tôi hỏi: Khi nào được sửa đổi, bổ sung nội dung của di chúc? Tôi cảm ơn!

     Căn cứ theo khoản 1 Điều 640 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

    Như vậy, bạn có thể sửa đổi, bổ sung nội dung của di chúc đã được lập trước đó vào bất cứ thời điểm nào mà bạn muốn sửa đổi, bổ sung.

Câu hỏi 2: Luật sư cho tôi hỏi: những trường hợp nào được hưởng di sản mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc do người có tài sản để lại? Tôi cảm ơn!

    Căn cứ theo điểm a, b khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015 quy định về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

     Việc pháp luật quy định những người thừa kế trên được quyền hưởng di sản mà không phụ thuộc vào nội dung của di chúc là để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho họ. Bởi những trường hợp trên là những người chưa thành niên hoặc không có khả năng lao động.

5. Hỏi đáp về có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không

   Để được tư vấn chi tiết về có bắt buộc phải công chứng di chúc ở nơi có bất động sản không quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: [email protected]. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Nguyễn Huệ

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178