Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu theo Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu theo Bộ luật dân sự 2015. Quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Chấm dứt quyền sở hữu khi chủ sở hữu chuyển quyền

CĂN CỨ CHẤM DỨT QUYỀN SỞ HỮU

Kiến thức của bạn:

     Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu theo Bộ luật dân sự 2015.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về căn cứ chấm dứt quyền sở hữu

     Quyền sở hữu chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác

     Khi chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu của mình cho người khác thông qua hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc để thừa kế thì quyền sở hữu đối với tài sản của người đó chấm dứt kể từ thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người được chuyển giao.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu của mình

     Chủ sở hữu có thể tự chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản của mình bằng cách tuyên bố công khai hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc mình từ bỏ quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản đó.

     Đối với tài sản mà việc từ bỏ tài sản đó có thể gây hại đến trật tự, an toàn xã hội, ô nhiễm môi trường thì việc từ bỏ quyền sở hữu phải tuân theo quy định của pháp luật.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản đã được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy

     Khi tài sản được tiêu dùng hoặc bị tiêu hủy thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt.

chấm dứt quyền sở hữu

Căn cứ chấm dứt quyền sở hữu

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu

     Quyền sở hữu đối với một tài sản chấm dứt khi tài sản đó bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác, nếu pháp luật không có quy định khác.

     Việc xử lý tài sản để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu không áp dụng đối với tài sản không thuộc diện kê biên theo quy định của pháp luật. Việc xử lý quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

     Quyền sở hữu đối với tài sản bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu chấm dứt tại thời điểm phát sinh quyền sở hữu của người nhận tài sản đó.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản bị trưng mua

     Trường hợp Nhà nước trưng mua tài sản theo quy định của luật thì quyền sở hữu đối với tài sản của chủ sở hữu đó chấm dứt kể từ thời điểm quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực pháp luật.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản bị tịch thu

     Khi tài sản của chủ sở hữu do phạm tội, vi phạm hành chính mà bị tịch thu, sung quỹ nhà nước thì quyền sở hữu đối với tài sản đó chấm dứt kể từ thời điểm bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác có hiệu lực pháp luật.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu khi tài sản đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định của Bộ luật dân sự

     Tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm được tìm thấy; tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên; gia súc, gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên đã được xác lập quyền sở hữu cho người khác theo quy định tại các điều từ Điều 228 đến Điều 233 của Bộ luật dân sự thì quyền sở hữu của những người có tài sản đó chấm dứt.

     Khi quyền sở hữu của người chiếm hữu, người được lợi về tài sản đã được xác lập theo quy định tại Điều 236 BLDS hoặc quy định khác của luật có liên quan thì chấm dứt quyền sở hữu của người có tài sản bị chiếm hữu.

  1. Chấm dứt quyền sở hữu trong trường hợp khác do luật quy định

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trong một số trường hợp đặc biệt

     – Xác lập quyền sở hữu trong một số trường hợp quy định tại BLDS 2015

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: