Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015. Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây: 1. Chấm dứt nghĩa vụ khi nghĩa vụ được hoàn thành Nghĩa vụ

CĂN CỨ CHẤM DỨT NGHĨA VỤ

Kiến thức của bạn:

     Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ theo Bộ luật dân sự 2015.

Kiến thức của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

     Nghĩa vụ chấm dứt trong trường hợp sau đây:

 1. Chấm dứt nghĩa vụ khi nghĩa vụ được hoàn thành

     Nghĩa vụ được hoàn thành khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hoặc thực hiện một phần nghĩa vụ nhưng phần còn lại được bên có quyền cho miễn thực hiện.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ theo thỏa thuận của các bên

     Các bên có thể thỏa thuận chấm dứt nghĩa vụ bất cứ lúc nào, nhưng không được gây thiệt hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ do được miễn thực hiện nghĩa vụ

     Nghĩa vụ chấm dứt khi bên có quyền miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

     Khi nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm được miễn thì biện pháp bảo đảm cũng chấm dứt.

chấm dứt nghĩa vụ

Căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

 1. Chấm dứt nghĩa vụ do được thay thế bằng nghĩa vụ khác

     Trường hợp các bên thỏa thuận thay thế nghĩa vụ ban đầu bằng nghĩa vụ khác thì nghĩa vụ ban đầu chấm dứt.

     Nghĩa vụ cũng chấm dứt, nếu bên có quyền đã tiếp nhận tài sản hoặc công việc khác thay thế cho tài sản hoặc công việc đã thỏa thuận trước.

     Trường hợp nghĩa vụ là nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân không thể chuyển cho người khác được thì không được thay thế bằng nghĩa vụ khác.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ do bù trừ nghĩa vụ

     Trường hợp các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại đối với nhau thì khi cùng đến hạn họ không phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhau và nghĩa vụ được xem là chấm dứt, trừ trường hợp luật có quy định khác.

     Trường hợp giá trị của tài sản hoặc công việc không tương đương với nhau thì các bên thanh toán cho nhau phần giá trị chênh lệch. Những vật được định giá thành tiền cũng có thể bù trừ với nghĩa vụ trả tiền.

     Nghĩa vụ không được bù trừ trong trường hợp sau đây:

 • Nghĩa vụ đang có tranh chấp
 • Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín
 • Nghĩa vụ cấp dưỡng
 • Nghĩa vụ khác do luật quy định
 1. Chấm dứt nghĩa vụ do hòa nhập bên có nghĩa vụ và bên có quyền

     Khi bên có nghĩa vụ trở thành bên có quyền đối với chính nghĩa vụ đó thì nghĩa vụ chấm dứt.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ do hết thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ

     Khi thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ đã hết thì nghĩa vụ chấm dứt.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại

     Khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định về việc nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành cho cá nhân hoặc pháp nhân là bên có quyền mà cá nhân chết hoặc pháp nhân chấm dứt tồn tại thì nghĩa vụ cũng chấm dứt.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ khi bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế hoặc là pháp nhân chấm dứt tồn tại mà quyền yêu cầu không được chuyển giao cho pháp nhân khác

 2. Chấm dứt nghĩa vụ khi vật đặc định không còn

     Nghĩa vụ giao vật chấm dứt trong trường hợp vật phải giao là vật đặc định không còn. Các bên có thể thỏa thuận thay thế vật khác hoặc bồi thường thiệt hại.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp phá sản

     Trường hợp phá sản thì nghĩa vụ chấm dứt theo quy định của Luật phá sản.

 1. Chấm dứt nghĩa vụ trong trường hợp khác do luật quy định

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     – Nghĩa vụ dân sự liên đới theo quy định của pháp luật

     – Chuyển giao nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật

     Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: