Các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

Các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích...

CÁC TRƯỜNG HỢP TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI PHẢI GIA HẠN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kiến thức của bạn:

Các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

Theo quy định tại điều 2 luật y tế 2008:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật này.

    Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế:

    Thứ nhất, Trẻ em dưới 6 tuổi có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

    Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

    Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, căn cứ theo điểm e khoản 3 điều 12 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế:

“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;”

Vậy trẻ em dưới 6 tuổi thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và được ngân sách nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế.

trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

             Trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

    Thứ hai, Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế:

    Căn cứ theo khoản 10 điều 1 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế: 

    Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 5 Điều 16 như sau:

3. Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng được quy định như sau:

a) Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

b) Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

c) Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;

d) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

    Vậy với trẻ em dưới 6 tuổi phải gia hạn thẻ bảo hiểm y tế khi trẻ đủ 72 tháng. Với trường hợp trẻ đủ 72 tháng mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó, sau thời gian đó gia đình cần đi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho bé.

     Tuy nhiên, để hoàn thiện dữ liệu quản lý người tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo số định danh cá nhân, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 4911/BHXH-ST ngày 4/12/2015 hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2016 tạm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2016.

    “1. Đối với người tham gia BHYT do BHXH các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý và thân nhân quân nhân tại ngũ tham gia BHYT do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, phát sinh mới hoặc hết thời hạn sử dụng ghi trên th BHYT, tiếp tục cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, có thi hạn sử dụng th BHYT đến hết ngày 31/12/2016.”

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 965/BHXH-ST ngày 23/3/2016 hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh việc gia hạn, đổi thẻ bảo hiểm y tế trong đó bao gồm cả trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế đến hết thời hạn sử dụng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13.

    Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết :

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất

Thủ tục khám bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế

   Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo: