Các trường hợp đấu giá không thành theo quy định pháp luật

Các trường hợp đấu giá không thành và xử lý tài sản khi đấu giá không thành được quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH

Kiến thức của bạn:

     Các trường hợp đấu giá không thành theo quy định pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đấu giá tài sản 2016

Nội dung kiến thức về các trường hợp đấu giá không thành:

1. Các trường hợp đấu giá không thành

Khoản 1 Điều 52 Luật đấu giá tài sản 2017 quy định các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

  • Đã hết thời hạn đăng ký mà không có đăng ký tham gia đấu giá;
  • Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
  • Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
  • Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này;
  • Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật này mà không có người trả giá tiếp;
  • Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này;
  • Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại Điều 59 của Luật này.

2. Xử lý khi đấu giá tài sản không thành

Được quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 52 Luật đấu giá tài sản 2016 như sau:

  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá không thành, tổ chức đấu giá tài sản trả lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
  • Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Bài viết tham khảo:

     Trên đây là quy định của pháp luật về các trường hợp đấu giá không thành. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: