Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

Quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016, bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ VÀ NIÊM YẾT VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Kiến thức của bạn:

     Quy định về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật đấu giá tài sản 2016

Nội dung kiến thức về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản:

1. Quy chế cuộc đấu giá

Được quy định tại Điều 34 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

 • Tổ chức đấu giá tài sản ban hành quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho từng cuộc đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản.
 • Nội dung quy chế cuộc đấu giá bao gồm:
  • Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
  • Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
  • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
  • Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá;
  • Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.
 • Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm thông báo công khai Quy chế cuộc đấu giá.

2. Niêm yết việc đấu giá tài sản

Được quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

2.1 Thời gian niêm yết

 • Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
 • Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.

2.2 Nội dung các thông tin cần niêm yết

Bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;
 • Các nội dung sau đây:
  • Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá;
  • Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước;
  • Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;
  • Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá;
  • Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

2.3 Tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong hồ sơ đấu giá. Đối với trường hợp niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá thì tổ chức đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết hoặc lập văn bản có xác nhận về việc niêm yết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

2.4 Ngoài việc niêm yết quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 57 của Luật này theo yêu cầu của người có tài sản đấu giá.

     Trên đây là quy định của pháp luật về quy chế cuộc đấu giá và niêm yết việc đấu giá tài sản. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: