Các lý do để xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

Các lý do để xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự. Cách viết đơn xin tòa án xét vắng mặt như thế nào theo quy định

XIN TÒA ÁN XÉT XỬ VẮNG MẶT TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Câu hỏi của bạn về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

      Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi trường hợp có thể xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự? Em xin cảm ơn!

Câu trả lời về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự như sau:

1. Căn cứ pháp lý về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

2. Nội dung tư vấn về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Quy định về sự có mặt của đương sự

     Theo quy định tại điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

Điều 227. Sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa; nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa.

2. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt; nếu vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa, nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì xử lý như sau:

a) Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật;

b) Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;

c) Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, trừ trường hợp bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật;

d) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và Tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật;

đ) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.

     Như vậy theo quy định của pháp luật khi Tòa án triệu tập đương sự (Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) thì đương sự có thể làm đơn yêu cầu tòa án xét xử vắng mặt.

           xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

2.2. Các lý do xin xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự

    Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về các lý do xin xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự. Tuy nhiên trên thực tế các lý do tòa án có thể chấp nhận để xét xử vắng mặt đương sự như sau:

  • Đương sự bị ốm trong thời gian diễn ra phiên tòa 
  • Đương sự có lý do bận việc cá nhân ( đi công tác; tính chất công việc…)

     Như vậy trong trường hợp đương sự không thể có mặt trong vụ án dân sự thì có thể làm đơn xin tòa án xét xử vắng mặt mình. Trong đơn bạn cần có thông tin cá nhân của mình như tên; số chứng minh nhân dân; là nguyên đơn, bị đơn hay người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án được TAND thụ lý ngày nào….

      KẾT LUẬN: Trường hợp tòa án triệu tập đến phiên tòa đương sự không thể có mặt vẫn có thể làm đơn xin tòa án xét xử vắng mặt với các lý do như bị ốm trong thời gian diễn ra phiên tòa hoặc có lý do bận việc cá nhân như đi công tác hoặc do tính chất công việc… (những lý do khách quan dẫn đến đương sự không thể có mặt vào phiên tòa hoặc những lý do chủ quan nhưng chính đáng).

 Bài viết tham khảo:

       Để được tư vấn chi tiết về xin tòa án xét xử vắng mặt trong vụ án dân sự quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí gọi 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương