Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được áp dụng như thế nào trong giai đoạn điều tra?

Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được áp dụng như thế nào trong giai đoạn điều tra?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh2 Nội dung tư vấn: Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh2.1 1. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện […]

Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được áp dụng như thế nào trong giai đoạn điều tra?
Đánh giá bài viết

Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Câu hỏi của bạn:

      Xin luật sư cho biết, Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh được áp dụng như thế nào trong giai đoạn điều tra?

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn: Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

     Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh như sau:

Điều 447. Điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

1. Khi có căn cứ cho rằng người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội không có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 21 của Bộ luật hình sự thì tuỳ từng giai đoạn tố tụng, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án phải trưng cầu giám định pháp y tâm thần.

2. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố; Tòa án quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn xét xử và thi hành án.

     Như vậy trong giai đoạn điều tra nếu như có căn cứ cho thấy bị can có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm cho họ không thể nhận thức và làm chủ hành vi của mình thì cơ quan điều tra phải ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần của người đó. Nếu kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy người được yêu cầu giám định có kết quả bị tâm thần thì Cơ quan điều tra phải đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh

Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

2. Thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra như sau:

     Khi Cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y tâm thần mà kết quả giám định xác định bị can mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi thì Cơ quan điều tra gửi văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cùng kết luận giám định cho Viện kiểm sát cùng cấp để xem xét, quyết định.

     Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan điều tra cùng kết luận giám định, Viện kiểm sát quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh đối với bị can hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung, giám định lại nếu thấy chưa đủ căn cứ để quyết định.

     Trường hợp Viện kiểm sát ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh thì Cơ quan điều tra phải ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra đối với bị can.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.