Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồngĐánh giá bài viết Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng Kiến thức của bạn: Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng Kiến thức của luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi […]

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng
Đánh giá bài viết

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

Kiến thức của bạn:

  • Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

Kiến thức của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

     Khoản 7 Điều 2 Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2018 quy định về việc điều chỉnh mức lương cơ sở như sau:

     “7. Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

     Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

     Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.”

Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng

     Như vậy, từ 13/11/2017, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2018. Theo đó, từ ngày 01/7/2018, cả nước sẽ thực hiện tăng lương từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

     Giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tiếp tục thực hiện các quy định về chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tự cân đối nhu cầu tăng chi do điều chỉnh mức tiền lương cơ sở trong phạm vi dự toán ngân sách được giao.

     Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công; hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không cân đối được nguồn theo quy định của Chính phủ.

     Sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương, các địa phương chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương của mình thực hiện các chính sách, chế độ an sinh xã hội do Trung ương ban hành. Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương phần nhu cầu kinh phí còn thiếu theo quy định.

    Trong giai đoạn 2018-2020, các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ, thì được phép sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư phát triển các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

    Như vậy, tin vui với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở chính thức sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển đất trồng cây lâu năm sang làm trang trại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật lao động: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.