• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

   Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn điều kiện cụ thể dẫn đến việc người lao động có thể nhận được trợ cấp một lần từ quỹ tai nạn lao động, một biện pháp hỗ trợ quan trọng giúp người lao động phục hồi và tái hòa nhập vào cộng đồng sau sự cố không may mắn.

 • Trường hợp nào được hưởng trợ cấp một lần trong quỹ tai nạn lao động
 • Trường hợp nào được hưởng trợ cấp một lần trong quỹ tai nạn lao động
 • Hỏi đáp luật lao động
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

1. Trợ cấp một lần là gì?

     Trợ cấp một lần là khoản trợ cấp áp dụng cho người lao động bị tai nạn lao động đáp ứng đủ điều kiện về mức suy giảm khả năng lao động. Khoản chi trợ cấp một lần được sử dụng từ Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp nào được hưởng trợ cấp một lần trong quỹ tai nạn lao động

2. Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động được hình thành từ đâu?

     Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (QBH TNLĐ, BNN) được hình thành từ 3 nguồn chính:

     Khoản đóng thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động:

 • Mức đóng tối đa 1% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
 • Mức đóng cụ thể được quy định tại Điều 43 Luật Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 2015.

     Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ:

 • Theo quy định của pháp luật, QBH TNLĐ, BNN được phép đầu tư sinh lời nhằm tăng nguồn lực cho quỹ.
 • Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư được nộp vào quỹ và sử dụng cho các mục đích theo quy định.

     Các nguồn thu hợp pháp khác:

 • Bao gồm các khoản thu từ:
  • Phí giám định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng.
  • Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

     Việc đóng, hưởng, quản lý và sử dụng QBH TNLĐ, BNN được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 2015Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Trường hợp nào được hưởng trợ cấp một lần trong quỹ tai nạn lao động?

     Các điều kiện để nhận trợ cấp một lần từ quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp bao gồm:

 • Tai nạn lao động phải thuộc các trường hợp sau:

- Tại nơi người lao động làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

 - Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc  của người lao động khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động;

- Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở của người lao động trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

 

 • Người lao động phải bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% hoặc bị chết do Tai nạn Lao động.

Trường hợp nào được hưởng trợ cấp một lần trong quỹ tai nạn lao động

4. Chuyên mục hỏi đáp

Câu hỏi 1: Mức hưởng trợ cấp một lần khi bị tai nạn lao động là bao nhiêu?

     Theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, những người lao động mà khả năng làm việc giảm từ 5% đến 30% sẽ nhận được một khoản trợ cấp một lần như sau:

 • Trường hợp khả năng làm việc giảm 5%, người lao động sẽ nhận được trợ cấp bằng năm lần mức lương cơ sở.
 • Mỗi khi khả năng làm việc giảm thêm 1%, người lao động sẽ nhận thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
 • Bên cạnh đó, người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp dựa trên số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu đã đóng vào quỹ từ một năm trở xuống, người lao động sẽ nhận được trợ cấp bằng 0,5 tháng lương, và mỗi năm tiếp theo sẽ nhận thêm 0,3 tháng lương của tháng liền kề trước tháng xảy ra tai nạn lao động hoặc được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp.

 

Câu hỏi 2: Người lao động được trợ cấp hằng tháng khi bị suy giảm khả năng lao động ở trường hợp nào?

     Dựa trên Điều 49 của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, những người lao động mà khả năng làm việc giảm từ 31% trở lên sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng. Cách tính mức trợ cấp này như sau:

 • Khi khả năng làm việc giảm 31%, người lao động sẽ nhận được trợ cấp bằng 30% mức lương cơ sở.
 • Mỗi khi khả năng làm việc giảm thêm 1%, người lao động sẽ nhận thêm 2% mức lương cơ sở.
 • Hơn nữa, mỗi tháng người lao động còn nhận thêm một khoản trợ cấp dựa trên số năm đã đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu đã đóng vào quỹ từ một năm trở xuống, người lao động sẽ nhận được trợ cấp bằng 0,5% lương, và mỗi năm tiếp theo sẽ nhận thêm 0,3% lương của tháng liền kề trước tháng xảy ra tai nạn lao động hoặc được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp.

Bài viết cùng chủ đề:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178