Trình tự thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú

Trình tự thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú: Vậy giờ khi nghỉ việc tôi muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi tôi sinh sống....

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI NƠI THƯỜNG TRÚ

Kiến thức của bạn:

    Tôi làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và thường trú tại Lâm Đồng. Vậy giờ khi nghỉ việc tôi muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi tôi sinh sống thường trú được không? Và nếu được thì trình tự thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn :

     Khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…4. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

  1. Đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú.

   Căn cứ theo điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định về nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp:

   Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

“1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

3. Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại Điều 16 Nghị định này thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.”

    Vậy trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

    Hay trong trường hợp của bạn, bạn làm việc tại Hồ Chí Minh nhưng muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Lâm Đồng nơi bạn thường trú, trường hợp này bạn được đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú.

đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú

Đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú

  2. Hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú.

Căn cứ theo điều 16 Nghị định 28/2015 quy định về hồ sơ đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp:

Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

” 1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

  2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

 a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

 b) Quyết định thôi việc;

 c) Quyết định sa thải;

 d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

 đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

 3. Sổ bảo hiểm xã hội.

 Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

 Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.”

   Vậy hồ sơ bạn cần chuẩn bị để đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú:

  • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ( có mẫu tại trung tâm dịch vụ việc làm )
  • Quyết định thôi việc từ công ty
  • Sổ bảo hiểm xã hội
  • Ngoài ra bạn mang kèm thêm giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

  Ngoài ra về mức nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trú bạn có thể tham khảo bài viết:

   Điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

   Tháng có lẻ có được làm tròn để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

     Để được tư vấn chi tiết về Trình tự thủ tục đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại nơi thường trúquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.