Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định

Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy địnhĐánh giá bài viết Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc Kiến thức của bạn: Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu […]

Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định
Đánh giá bài viết

Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Kiến thức của bạn:

 • Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc

    Điều 31 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định về trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

    Bước 1: Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thực hiện những công việc sau:

    Thứ nhất: Kê khai và nộp hồ sơ

     a) Người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN kê khai hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho đơn vị nơi đang làm việc.

      b) Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng kê khai hồ sơ và nộp như sau:

 • Trường hợp đóng qua đơn vị đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Kê khai hồ sơ và nộp cho đơn vị.
 • Trường hợp đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài: Kê khai hồ sơ theo quy định và nộp cho cơ quan BHXH.
 • Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy nộp sau khi về nước: Kê khai hồ sơ theo quy định và nộp cho đơn vị hoặc nộp cho cơ quan BHXH.

      c) Các trường hợp cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: kê khai hồ sơ và nộp hồ sơ như sau:

 • Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan BHXH.
 • Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH: nộp cho cơ quan BHXH.

      Thứ hai: Đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

      a) Hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng theo phương thức đóng của đơn vị, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động theo mức quy định để chuyển đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

      b) Người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng đóng thông qua đơn vị, kể cả người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động truy đóng sau khi về nước: nộp tiền cho cơ quan BHXH hoặc đơn vị nơi nhận hồ sơ truy nộp.

      c) Người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 15 năm (kể cả người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH), nếu còn thiếu tối đa 06 tháng mà bị chết, nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì thân nhân người lao động lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), kèm theo sổ BHXH của người lao động, để đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất tại BHXH huyện nơi cư trú với mức đóng hằng tháng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH trước khi chết cho số tháng còn thiếu để được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

     Thứ ba: Nhận kết quả:

 • Thông báo mã số BHXH.
 • Sổ BHXH, thẻ BHYT.
 • Tờ rời sổ BHXH (hằng năm).

     Bước hai: Người tham gia BHXH tự nguyện

     a, Kê khai và nộp hồ sơ: Kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 24, Điều 26 và Điều 27 nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

     b, Đóng tiền: Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đăng ký.

     c, Nhận kết quả:

 • Thông báo mã số BHXH.
 • Sổ BHXH.
 • Tờ rời sổ BHXH.
  Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc

  Trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc

     Bước ba: Người chỉ tham gia BHYT

      Thứ nhất: Kê khai hồ sơ: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 25, Điều 26, Khoản 4 Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

 • Người tham gia do tổ chức BHXH đóng BHYT: nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi cấp lại, đổi thẻ BHYT: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.
 • Người tham gia do ngân sách nhà nước đóng BHYT: nộp hồ sơ cho UBND xã.

     Trường hợp điều chỉnh thông tin nộp hồ sơ cho UBND xã hoặc cho cơ quan BHXH.

     Người đã hiến bộ phận cơ thể: nộp Giấy ra viện cho cơ quan BHXH.

 • Người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH. Đối với học sinh, sinh viên đóng BHYT theo nhà trường thì nộp hồ sơ cho nhà trường.
 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan BHXH.

     Thứ hai: Đóng tiền:

 • Người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng BHYT: nộp tiền cho Đại lý thu hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH huyện.
 • Học sinh, sinh viên: nộp tiền cho nhà trường.

      Thứ ba: Nhận kết quả:

 • Thông báo mã số BHXH.
 • Thẻ BHYT.

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về trình tự cấp sổ bảo hiểm xã hội bắt buộc quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.