Tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ

Tiêu chuẩn tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như sau: Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng [...]

Kiến thức của bạn:

  • Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba

  • Tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba

1. Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ là gì?

     Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cán bộ là một loại huân chương của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được đặt ra theo Luật Thi đua – Khen thưởng được sửa đổi, bổ sung năm 2013 để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, cán bộ có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân khi cá nhân, cán bộ đáp ứng được các tiêu chuẩn dưới đây:

2. Tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ

      Điều  27 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba như sau:

      Thứ nhất: Tiêu chuẩn tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho cá nhân thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như sau:

      a) Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng, nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an công nhận;

     b) Có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất hoặc có phát minh, sáng chế, công trình khoa học, tác phẩm xuất sắc cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương về quốc phòng, an ninh, được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận;

     c) Có thời gian phục vụ từ 30 năm trở lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đảm nhiệm một trong các chức vụ: Trung đoàn trưởng, Trung đoàn phó hoặc chức danh tương đương từ 10 năm trở lên.

Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba

Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba

     Thứ hai: Tiêu chuẩn tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho tập thể thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, như sau:

     a) Lập được thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, tổng cục và tương đương và được phổ biến học tập nêu gương trong hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an;

     b) Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên, trong thời gian đó đã được tặng “Bng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc có 01 lần được tặng Cờ thi đua và 01 lần được Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an.

 3. Mức tiền thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba

     Điểm h Khoản 1 Điều 70 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba như sau:

     “1. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương các loại được tặng Bằng, Huân chương kèm theo mức tiền thưởng như sau:

     h) “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Chiến công” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần mức lương cơ sở.”

     Như vậy, cá nhân được tặng hoặc truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba thì được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. Đối với tổ chức được tặng hoặc truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc thì mức thưởng gấp đôi mức thưởng của cá nhân. Hiện nay, từ 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tiêu chuẩn tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho cán bộ hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.