Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viên

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viênĐánh giá bài viết Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện Kiến thức của bạn: Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao […]

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viên
Đánh giá bài viết

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viên

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

     Điều 8 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện lưu trữ hồ sơ giảng viên như sau:

     Thứ nhất: Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

     a) Huấn luyện kiến thức chung

     Giảng viên là người có trình độ đại học trở lên và có một trong các điều kiện sau:

      – Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội, đoàn thể, cơ quan nghiên cứu;

      – Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm công việc về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện được cấp tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện có đủ năng lực do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định lựa chọn.

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

      b) Huấn luyện chuyên ngành

      – Giảng viên huấn luyện lý thuyết là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có một trong các điều kiện sau:

     + Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan nghiên cứu, các hội, đoàn thể hoặc làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

     + Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có Giấy chứng nhận Giảng viên huấn luyện được cấp tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện có đủ năng lực do Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định lựa chọn.

     – Huấn luyện thực hành:

    + Huấn luyện thực hành nhóm 2: Giảng viên thực hành có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và phải thông thạo công việc thực hành đối với các loại máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo Chương trình khung huấn luyện nhóm 2 được ban hành kèm theo Thông tư này;

    + Huấn luyện thực hành nhóm 3: Giảng viên phải có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện.

    + Huấn luyện thực hành nhóm 4: Giảng viên có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên hoặc người có kinh nghiệm làm việc thực tế ít nhất 5 năm.

     Thứ hai: Lưu trữ hồ sơ giảng viên huấn luyện

     Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện và cơ sở tổ chức huấn luyện phải lưu trữ bản sao hồ sơ của giảng viên huấn luyện gồm giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện.

    Để được tư vấn về tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.