Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học được quy định cụ thể tại thông tư 12/2012/TT-BGDĐT do Bộ GD và ĐT ban hành như sau:

Câu hỏi của bạn:

    Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học được quy định như thế nào?

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về tổ chức và quản lý nhà trường

    Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 • Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng tư vấn khác);
 • Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;
 • Có các tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

    Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 • Lớp học được tổ chức theo quy định;
 • Số học sinh trong một lớp theo quy định;
 • Địa điểm đặt trường, điểm trường theo quy định.

   Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học. 

 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định;
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

   Thứ tư, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

 • Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lý hành chính của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý giáo dục;
 • Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;
 • Đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

    Thứ năm, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

 • Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;
 • Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, văn bản theo quy định của Luật Lưu trữ;
 • Thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của Nhà nước.

    Thứ sáu, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học;
 • Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định khác của pháp luật;
 • Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục.

    Thứ bảy, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường.

 • Có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội của nhà trường;
 • Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường;
 • Không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực trong nhà trường.

2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

    Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

 • Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);
 • Được đánh giá hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học;
 • Được bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục theo quy định.

     Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 • Số lượng và cơ cấu giáo viên đảm bảo để dạy các môn học bắt buộc theo quy định;
 • Giáo viên dạy các môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đảm bảo quy định;
 • Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 20% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.

     Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

 • Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100% từ loại trung bình trở lên, trong đó có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;
 • Số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên đạt ít nhất 5%;
 • Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

     Thứ tư, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

 • Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;
 • Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy học có trình độ trung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được bồi dưỡng về nghiệp vụ theo vị trí công việc;
 • Nhân viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

    Thứ năm, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

 • Đảm bảo quy định về tuổi học sinh;
 • Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh và quy định về các hành vi học sinh không được làm;
 • Được đảm bảo các quyền theo quy định.

đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học

3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

     Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 • Diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát đảm bảo quy định;
 • Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo quy định;
 • Có sân chơi, bãi tập theo quy định.

    Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

 • Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tiểu học;
 • Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc của bàn ghế học sinh đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế;
 • Kích thước, màu sắc, cách treo của bảng trong lớp học đảm bảo quy định về vệ sinh trường học của Bộ Y tế.

    Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

 • Khối phòng phục vụ học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;
 • Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với các loại thuốc thiết yếu đảm bảo quy định;
 • Có các loại máy văn phòng (máy tính, máy in) phục vụ công tác quản lý và giảng dạy, máy tính nối mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.

     Thứ tư, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục.

 • Có công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, riêng cho nam và nữ, thuận lợi cho học sinh khuyết tật (nếu có), vị trí phù hợp với cảnh quan trường học, an toàn, thuận tiện, sạch sẽ;
 • Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
 • Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; hệ thống thoát nước, thu gom rác đảm bảo yêu cầu.

     Thứ năm, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

 • Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Hoạt động của thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;
 • Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.

    Thứ sáu, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

 • Thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ giảng dạy và học tập đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Việc sử dụng thiết bị dạy học trong các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm.

    4. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

     Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

 • Ban đại diện cha mẹ học sinh có tổ chức, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
 • Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động;
 • Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, Ban đại diện cha mẹ học sinh để tiếp thu ý kiến về công tác quản lý của nhà trường, các biện pháp giáo dục học sinh, giải quyết các kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

     Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

 • Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;
 • Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;
 • Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất; tăng thêm phương tiện, thiết bị dạy học; khen thưởng học sinh học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc khác và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.

     Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

 • Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;
 • Chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;
 • Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và kế hoạch giáo dục.

5. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

     Thứ nhất, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

 • Có kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;
 • Dạy đủ các môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh, đáp ứng khả năng nhận thức và yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tế của địa phương;
 • Thực hiện bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

    Thứ hai, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

 • Có chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với lứa tuổi học sinh;
 • Phân công, huy động giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

    Thứ ba, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

 • Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn chặn hiện tượng tái mù chữ ở địa phương;
 • Tổ chức và thực hiện “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, huy động trẻ trong độ tuổi đi học;
 • Có các biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật tới trường.

    Thứ tư, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

 • Tỷ lệ học sinh xếp loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 95% đối với các vùng khác;
 • Tỷ lệ học sinh xếp loại khá đạt ít nhất 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 40% đối với các vùng khác;
 • Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi đạt ít nhất 10% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và ít nhất 15% đối với các vùng khác.

    Thứ năm, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

 • Có các hình thức phù hợp để giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ cho học sinh;
 • Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định;
 • Học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

    Thứ sáu, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

 • Tỷ lệ học sinh lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học đạt từ 90% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95% trở lên đối với các vùng khác;
 • Tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến từ 35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50% trở lên đối với các vùng khác;
 • Có học sinh tham gia các hội thi, giao lưu do cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức.

    Thứ bảy, đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học về giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

 • Giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi học sinh;
 • Tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo;
 • Học sinh sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong học tập

    Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

2.7/5 - (3 bình chọn)