Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên...hồ sơ thành lập...các bước thành lập...thành lập công ty TNHH một thành viên cần giấy tờ gì...

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Câu hỏi của bạn về Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

     Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Câu trả lời của Luật sư về Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

     Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

1. Cơ sở pháp lí về Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

2. Nội dung tư vấn về Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

2.1. Những thông tin cần chuẩn bị khi làm Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên.

     – Tên công ty: tên công ty do doanh nghiệp tự chọn, được viết bằng tiếng Anh hoặc Tiếng Việt và không trái với thuần phong mĩ tục, không trùng với tên của công ty khác.

     – Địa chỉ công ty: Địa chỉ nơi đặt trụ sở của công ty, có sổ hồng hoặc hợp đồng thuê nhà hợp lệ. Địa chỉ được ghi trong hồ sơ thành lập công ty phải có số nhà, tên đường, quận/huyện, thị xã/thị trấn, tỉnh/thành phố cụ thể rõ ràng và 4 cấp.

     – Ngành nghề kinh doanh: Công ty TNHH một thành viên có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh như các công ty khác theo mã ngành kinh doanh của Bộ kế hoạch đầu tư.

     – Vốn điều lệ: Công ty TNHH một thành viên được thành lập với 1 cá nhân hoặc tổ chức có vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu đăng ký, cá nhân hoặc tổ chức này có quyền đăng ký vốn điều lệ theo mong muốn và nhu cầu hoạt động của công ty mình.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

2.2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên.

     Số lượng hồ sơ: 01 bộ

     Thành phần hồ sơ: Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp, bao gồm:

     1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

     2. Điều lệ công ty.

    3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

     Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

     4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

     a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

     b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

     c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

2.3. Tiếp nhận, xử lí hồ sơ: Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

     1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

     2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi:

      a) Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định này;

     b) Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

     c) Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

     d) Đã nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

     3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

     4. Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hp lệ của hồ sơ và tải các văn bản trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sau khi được số hóa vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Câu hỏi của khách hàng về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn thành lập công ty TNHH một thành viên nhưng không biết theo luật doanh nghiệp mới 2020 thủ tục như thế nào, mong luật sư tư vấn cho tôi.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

     Thành lập công ty TNHH một thành viên đang phổ biến hiện nay bởi tính gọn lẹ trong cơ cấu tổ chức cũng như điều kiện, thủ tục đơn giản hơn so với công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Để hỗ trợ quý khách hàng trong quá trình thành lập công ty TNHH một thành viên, Công ty Luật Toàn Quốc xin trình bày quan điểm tư vấn như sau: 

2.1. Thành phần hồ sơ:

     Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty TNHH 1 thành viên được quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 23. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

     Như vậy, số lượng hồ sơ là 01 bộ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Điều lệ công ty: bao gồm tất cả các thông tin như tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, thông tin cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật… Ngoài ra còn có các điều khoản theo quy định của pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
 • Lưu ý: Nếu chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là 2 người khác nhau thì trang cuối cùng của điều lệ công ty phải có chữ ký của 2 người.
 • Giấy uỷ quyền cho người nộp hồ sơ: Giấy ủy quyền phải ghi rõ thông tin của người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH một thành viên ủy quyền cho cá nhân nào đến Sở KH&ĐT nộp hồ sơ, ký và nhận kết quả.
 • Các giấy tờ kèm theo: Chuẩn bị 1 bản sao công chứng hộ chiếu/CCCD/CMND còn hiệu lực của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ. 

     Ngoài ra, nếu Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Hồ sơ phải thêm Danh sách người đại diện theo ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền.

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo các bước như sau:

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

2.2. Trình tự thực hiện:

     Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự định đặt trụ sở.

     Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ đủ giấy tờ theo quy định, tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

     Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

     Bước 3: Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

     Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để có thể chính thức hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục sau:

 • Doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và không phải trả phí công bố.
 • Sau khi có mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế), doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục về thuế tại Cơ quan Thuế để kê khai, nộp thuế theo thông báo của Cục thuế tỉnh/thành phố (thủ tục tạo và phát hành hóa đơn; thủ tục mua, cấp hóa đơn; thủ tục kê khai nộp thuế,…).
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục khắc dấu
 • Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện: sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp liên hệ cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn thực hiện thủ tục tục đăng ký đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.

     Thủ tục thành lập công ty nói chung và thành lập công ty TNHH một thành viên nói riêng được quy định cụ thể trong luật doanh nghiệp 2020, nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và nghị định108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp. Tuy nhiên, để soạn thảo và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ là công việc không dễ dàng. Vì vậy, công ty luật Toàn Quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập, thay đổi đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo an toàn pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Dịch vụ Luật Toàn Quốc về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên:

    Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Chúng tôi khẳng định dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên là một thế mạnh tuyệt đối của công ty Luật Toàn Quốc vì vậy sẽ đảm bảo cho bạn đúng về mặt chi phí, thủ tục và thời gian. Để đảm bảo công việc của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chúng tôi – Công ty Luật Toàn quốc có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng:

 • Tư vấn sơ bộ/đầy đủ các thông tin liên quan đến thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên theo yêu cầu của khách hàng;
 • Tra cứu và tư vấn cách đặt tên Công ty.
 • Tư vấn thủ tục hóa đơn điện tử, phát hành hóa đơn.
 • Soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên đảm bảo an toàn tối đa về mặt pháp lý;
 • Tư vấn về thuế khi thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên;
 • Trả kết quả và trao tận tay cho quý khách hồ sơ sau khi hoàn tất các thủ tục;
 • ………………..………………………..

     Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ và toàn diện về thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, được hướng dẫn và tư vấn về các vấn đề khác liên quan. Chúng tôi sẽ tự thực hiện và bàn giao kết quả trong thời gian sớm nhất.

     Ưu điểm dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên tại Luật Toàn Quốc:

     Ngoài việc tư vấn chuyên sâu những kiến thức pháp luật liên quan, trực tiếp cử luật sư, chuyên viên pháp lý phụ trách soạn thảo hồ sơ, theo dõi tiến độ và xử lý vấn đề phát sinh, Luật Toàn Quốc còn nổi tiếng nhờ đội ngũ nhân sự hùng hậu, có kiến thức chuyên môn, dày dặn kinh nghiệm. Không những thế, Luật Toàn Quốc còn có thái độ làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, luôn hết mình vì khách hàng.

     Một trong những ưu điểm nữa của Luật Toàn Quốc đó chính là “giá trị dịch vụ”. Với phương châm chất lượng đi đầu nên giữa hàng trăm, hàng nghìn công ty cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên, Luật Toàn Quốc vẫn tồn tại và phát triển mạnh mẽ và luôn là sự lựa chọn tin cậy cho khách hàng.

     Bên cạnh đó, Luật Toàn Quốc còn được khách hàng đề cao nhờ chi phí hợp lý, phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

4. Liên hệ với Luật Toàn Quốc để được hỗ trợ dịch vụ

     Công ty chúng tôi có 4 cách thức liên hệ để bạn tham khảo yêu cầu tư vấn. Tuỳ vào hoàn cảnh, điều kiện của từng khách hàng để chọn phương thức liên hệ thuận tiện nhất cho khách hàng:

     Đến với Luật Toàn Quốc, Dù lựa chọn theo phương thức nào bạn cũng được cung cấp dịch vụ một cách nhanh chóng và chính xác với chi phí hợp lý nhất.

Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

     Bài cũng có thể viết tham khảo bài viết dưới đây:

     Để được tư vấn về Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viênquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: Phạm Phượng

Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

  Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./