Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư mới nhất 2020

Tôi muốn hỏi về trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khi chuyển nhượng dự án....Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020 mới nhất..19006236..

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

Câu hỏi của bạn về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020:

     Xin chào luật sư!

     Công ty tôi là công ty 100% vốn Hàn Quốc, hiện nay đang có nhu cầu chuyển nhượng dự án đầu tư cho một nhà đầu tư khác. Vậy luật sư có thể tư vấn giúp tôi về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án được không.

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

2. Nội dung tư vấn về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

    Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Luật đầu tư 2014 quy định về vấn đề này như sau:

2.1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

     Theo quy định của pháp luật hiện hành, không phải mọi trường hợp nhà đầu tư đều được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư. Để chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác buộc nhà đầu tư đang thực hiện dự án và nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Cụ thể, theo điều 45 luật đầu tư 2014 đã quy định như sau:

Điều 45. Chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật này;

b) Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

c) Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

d) Điều kiện quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

     Như vậy, để thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án thì bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau:

     – Không thuộc trường hợp chấm dứt dự án đầu tư

     – Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện phải đáp ứng điều kiện tương ứng theo quy định đối với chủ thể kinh doanh ngành nghề đó.

     – Tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

     – Nếu trong Giấy chứng nhận ghi nhận điều kiện về chuyển nhượng dự án thì còn phải đáp ứng các điều kiện ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

     Ngoài ra, trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định của luật tương ứng.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020

2.2. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

 2.2.1. Thành phần hồ sơ

     Theo điều 40 luật đầu tư năm 2014, hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bao gồm những giấy tờ sau:

     – Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu

     – Bản đăng ký chuyển nhượng dự án;

     – Hợp đồng chuyển nhượng dự án;

     – Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:

     + Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định uỷ quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo uỷ quyền;

     + Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

     – Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án đến thời điểm điều chỉnh;

     – Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp;

     Nhà đầu tư chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc nộp tại cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định. Theo đó, trình tự để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do chuyển nhượng dự án được thực hiện như sau:

2.2.2. Trình tự điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư do chuyển nhượng dự án

     Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được hướng dẫn bởi Khoản 3 Công văn 5122/BKHĐT-PC năm 2015, Cụ thể:

     Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

     – Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký đầu tư, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

     – Sở KH&ĐT hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ

     Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

     + Thụ lý hồ sơ.

     + Cơ quan đăng ký đầu tư Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần) và thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của hồ sơ

     Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

     + Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phân “một cửa”.

     Thời hạn giải quyết hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

     Như vậy, để chuyển nhượng dự án do mình đang thực hiện thì công ty bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều 45 luật đầu tư 2014, đồng thời phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện dự án hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (Trong trường hợp dự án được thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế).

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung