Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2      Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước […]

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
5 (100%) 1 vote

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Kiến thức cho bạn:

     Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

     Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc không ghi nhận ngành nghề đăng ký kinh doanh trên tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề đăng ký kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Do đó khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh vẫn phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

     Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tức doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh).

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.png

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1. Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

     * Về hồ sơ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu), bao gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
  • Quyết định và bản sao hơp lệ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần và Công ty họp danh); quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên)
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tài liệu khác đối với ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện, trong trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền đăng ký bổ sung trước, sau đó khi doanh nghiệp chính thức thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể.
  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định: doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định (Ví dụ như: Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định…)
  • Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

     * Về thời hạn trả hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh: 03 -05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

     Ngoài ra, công ty cần bổ sung ngành nghề kinh doanh nên quy mô của dự án đầu tư của bạn đã được mở rộng hơn nên bạn cần tiến hành thủ tục thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 – Luật đầu tư 2014 về Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

    * Về hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh.

     * Về thời hạn trả hồ sơ:

     Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

     Như vậy, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện 2 thủ tục: thủ tục thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh và thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

2. Công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

     Theo quy của Luật Doanh nghiệp 2014 thì trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

     Trừ thay đổi nội dung của địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

     Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi hơn về bổ sung ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.