Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất 2020

Các Tôi muốn hỏi về các trường hợp tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư hiện nay được quy định ..Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020..Tư vấn 19006236

Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020

Câu hỏi của bạn về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi về các trường hợp tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư hiện nay được quy định như thế nào?

      Mong luật sư giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020

2. Nội dung tư vấn về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020

     Khi tham gia thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, trong quá trình thực hiện dự án, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn dẫn đến phải tạm ngưng dự án. Hoặc dự án gặp những trường hợp mà cơ quan quản lý nhà nước bắt buộc dự án phải tạm ngừng hay ngưng hoạt động dự án. Vậy, những trường hợp nào mà các hoạt động dự án đầu tư được tạm ngừng. Hiện nay, luật đầu tư năm 2014 đã quy định về vấn đề này như sau:

2.1. Các trường hợp tạm ngừng hoạt độn dự án đầu tư 2020

    Các trường hợp tạm ngừng thực hiện dự án được quy định tại điều 47 luật đầu tư 2014 như sau:

Điều 47. Tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

1……………………………………………………………………………………………

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp sau đây:

a) Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật di sản văn hóa;

b) Để khắc phục vi phạm môi trường theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về môi trường;

c) Để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan nhà nước quản lý về lao động;

d) Theo quyết định, bản án của Tòa án, Trọng tài;

đ) Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm.

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp việc thực hiện dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

     Như vậy, việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư được thực hiện trong các trường hợp sau:

     – Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư theo yêu cầu của nhà đầu tư trong trường hợp hoạt động đầu tư gặp tình trạng khó khăn hoặc nhà đầu tư có nhu cầu

     – Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư quyết định tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích công, lợi ích nhà nước, theo quyết định, bản án của tòa án, trọng tài hoặc nhà đầu tư có hành vi vi phạm,…

Tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020

2.2. Thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020

     Nhà đầu tư tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư. Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra. Theo đó, Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư được thực hiện như sau:

     Bước 1: Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi thực hiện dự án, hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (theo mẫu)
  • Quyết định, biên bản họp của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư
  • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ đối với người nộp hồ sơ không phải người đại diện;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, giấy phép kinh doanh

     Bước 2: Chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho Nhà đầu tư.

     Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, Nhà đầu tư đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

     Theo đó, trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh do nhà đầu tư có nhu cầu thì phải chuẩn bị hồ sơ nộp đến Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự án đầu tư được thực hiện. Tuy nhiên, Đối với trường hợp dự án đầu tư đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thì thủ tục được thực hiện tại Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

     Kết luận: Theo quy định của luật đầu tư năm 2014, Dự án đầu tư có thể bị tạm ngừng do nhu cầu của nhà đầu tư hoặc theo quyết định của cơ quan đăng ký đầu tư. Trong trường hợp nhà đầu tư chủ động tạm ngừng dự án đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung