Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư mới nhất

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh...Xin quyết định chủ trương đầu tư 2020...hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:...

Xin quyết định chủ trương đầu tư 2020

Câu hỏi của bạn về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020:

     Xin chào luật sư!

     Tôi muốn hỏi về thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh được thực hiện như thế nào? Mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi

     Xin cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của luật sư về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020 như sau:

1. Cơ sở pháp lý về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020

2. Nội dung tư vấn về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020

     Các nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thực hiện dự án.

   Trong phạm vi bài tư vấn này, chúng tôi chỉ đề cập tới trình tự xin quyết định chủ trương đầu tư tại UBND cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư hiện nay vẫn được quy định tại luật đầu tư 2014, cụ thể như sau:

2.1. Hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư

     Thành phần hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh được quy định tại khoản 1 điều 33 luật đầu tư năm 2014, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (tham khảo chi tiết về đầu tư theo hợp đồng BCC Tại đây)

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ như trên, nhà đầu tư thực hiện nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư nơi có dự án.

Xin quyết định chủ trương đầu tư 2020

2.2. Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư tại UBND tỉnh

     Theo điều 33 luật đầu tư 2014, thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh được thực hiện như sau:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này cho cơ quan đăng ký đầu tư (sở Kế hoạch và Đầu tư)
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung sau:

     + Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

     + Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

     + Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

     + Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);

     + Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

     + Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy, Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư. Nếu trường hợp từ chối phải thông báo và nêu rõ lý do.

     Kết luận: Xin Quyết định chủ trương đầu tư là một quá trình phức tạp, trong quá trình thực hiện thủ tục và chuẩn bị hồ sơ cần sự tham gia của nhiều cơ quan. Điều này gây không ít khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

     Bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

     Để được tư vấn chi tiết về xin quyết định chủ trương đầu tư 2020, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật  doanh nghiệp 24/7  19006500  để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Văn Chung