Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

CẤP MÃ SỐ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010;
  • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nội dung kiến thức:

1. Cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

     Điều 13 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định  về cấp mã số thuế như sau:

  • Người nộp thuế được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Thông tư này để thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
  • Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì mã số thuế đã được cấp tiếp tục sử dụng trong việc thực hiện kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với ngân sách nhà nước.

2. Thủ tục cấp mã số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh

2.1 Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế

     Hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế là hồ sơ khai thuế phải nộp của năm đầu tiên, bao gồm:

  • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TK-SDDPNN ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Bản chụp chứng minh thư nhân dân hoặc chứng minh thư quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.2 Trình tự, thủ tục thực hiện

     Trường hợp NNT chưa có mã số thuế theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Chi cục thuế căn cứ hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế thực hiện cấp mã số thuế và thông báo mã số thuế cho NNT.

    Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh được cơ quan thuế ghi trên thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

     Trường hợp NNT có nhiều hơn một thửa đất thì NNT phải nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại một trong các Chi cục thuế nơi có thửa đất chịu thuế. Trường hợp nơi đăng ký hộ khẩu trùng với nơi có thửa đất chịu thuế thì NNT phải thực hiện nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế tại Chi cục Thuế nơi có hộ khẩu thường trú.

     Trường hợp có nhiều người đứng tên đồng sở hữu trên Giấy chứng nhận thì người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của những người đứng trên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận được cấp mã số thuế. Mã số thuế của người đại diện được sử dụng để khai nộp thuế đối với tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên cùng một tỉnh/thành phố hoặc khai thuế, nộp thuế đối với tất cả các thửa đất thuộc diện chịu thuế trên địa bàn tỉnh/thành phố khác cho bản thân người đại diện.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn đề nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

     Liên kết tham khảo: