Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm theo quy định

Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm2 Nội dung tư vấn về thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm3      1. Thời gian làm […]

Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm theo quy định
Đánh giá bài viết

Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm

Kiến thức của bạn:

  • Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm
  • Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi

Nội dung tư vấn về thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm

     1. Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm

      Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi quy định về thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm bao gồm khoảng thời gian như sau:

      Thứ nhất: Thời gian học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động theo cam kết trong hợp đồng học nghề, tập nghề.

      Thứ hai: Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động.

      Thứ ba: Thời gian nghỉ việc riêng có hưởng lương.

      Thứ tư: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý nhưng cộng dồn không quá 01 tháng.

      Thứ năm: Thời gian nghỉ do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng cộng dồn không quá 6 tháng.

      Thứ sáu: Thời gian nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 02 tháng.

      Thứ bảy: Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

      Thứ tám: Thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn.

      Thứ chín: Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động.

      Thứ mười: Thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc.

      Thứ mười một: Thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội.

      Như vậy, đối với người lao động thử việc hay học việc, tạm đình chỉ công tác hay bị tạm giam tạm giữ,… có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên thì được tính vào thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm

Thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm

      2. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp làm không đủ năm

      Số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc, trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 01 đơn vị.

      Để được tư vấn về thời gian làm việc để tính số ngày nghỉ hàng năm chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.