Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày là bao nhiêu?

Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày là bao nhiêu?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày2 Nội dung tư vấn về thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày2.1      1. Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày […]

Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày là bao nhiêu?
Đánh giá bài viết

Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày

Kiến thức của bạn:

  • Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày là bao nhiêu?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi

Nội dung tư vấn về thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày

     1. Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày là bao nhiêu?

     Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi quy định về thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày cụ thể như sau:

     Thứ nhất: Số giờ làm thêm trong ngày được quy định như sau:

  • Không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; khi áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;
  • Không quá 12 giờ trong 01 ngày khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần.

     Thứ hai: Việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm được quy định như sau:

     a) Các trường hợp sau đây được tổ chức làm thêm:

  • Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản;
  • Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;
  • Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

     b) Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quản lý nhà nước về lao động tại địa phương.

     Thứ ba: Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật lao động được quy định như sau:

     a) Sau mỗi đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian đã không được nghỉ;

     b) Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định tại Điều 97 của Bộ luật lao động.

Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày

Thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày

     2. Thời gian nghỉ trong giờ làm việc

     Điều 5 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi quy định về thời gian nghỉ trong giờ làm việc như sau:

    Thứ nhất: Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 108 của Bộ luật lao động được coi là thời giờ làm việc áp dụng trong ca liên tục 08 giờ trong điều kiện bình thường hoặc 06 giờ trong trường hợp được rút ngắn. Thời điểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

    Thứ hai: Ngoài thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường được quy định như trên, người lao động làm việc trong ngày từ 10 giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì được nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.

     Để được tư vấn về thời gian làm thêm giờ tối đa một ngày chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.