Thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao động

Thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời gian học của chương trình huấn luyện2 Nội dung tư vấn về thời gian học của chương trình huấn luyện2.1      1. Xây dựng chương trình huấn luyện an toàn lao động2.1.1   […]

Thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao động
Đánh giá bài viết

Thời gian học của chương trình huấn luyện

Kiến thức của bạn:

  • Thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao động

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung tư vấn về thời gian học của chương trình huấn luyện

     1. Xây dựng chương trình huấn luyện an toàn lao động

     Điều 10 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về việc xây dựng chương trình huấn luyện an toàn lao động như sau:

     Thứ nhất: Chương trình huấn luyện là quy định về kết cấu nội dung, số lượng, thời lượng các phần huấn luyện, tỷ lệ thời gian giữa lý thuyết và thực hành, bảo đảm mục tiêu cho từng công việc được huấn luyện.

     Thứ hai: Chương trình huấn luyện được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng huấn luyện trên cơ sở quy định của pháp luật; phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động; phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở.

     Thứ ba: Kết cấu chương trình huấn luyện bao gồm phần nội dung huấn luyện chung và phần nội dung huấn luyện theo đặc thù riêng; trong đó phần huấn luyện theo đặc thù riêng do Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện và cơ sở tổ chức huấn luyện tự quyết định trên cơ sở phân tích, đánh giá những đặc điểm riêng phù hợp với ngành, nghề và điều kiện lao động thực tế ở cơ sở.

Thời gian học của chương trình huấn luyện

Thời gian học của chương trình huấn luyện

     2. Thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao động

     Điều 11 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về thời gian học của chương trình huấn luyện an toàn lao động như sau:

     Thứ nhất: Thời gian 1 giờ học là 60 phút.

     Thứ hai: Học viên phải tham dự đầy đủ thời gian học lý thuyết và thực hành thì được tham dự kiểm tra.

     Thứ ba: Thời gian kiểm tra lý thuyết và kỹ năng thực hành được tính vào thời gian thực học tối thiểu của chương trình huấn luyện. Thời gian kiểm tra lý thuyết tối thiểu là 60 phút, tối đa là 120 phút; thời gian kiểm tra thực hành không quá 180 phút.

     3. Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

     Điều 12 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định về tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động như sau:

     Thứ nhất: Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện

     a) Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này được hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp, cấp đổi Chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1; huấn luyện nhóm 4;

     b) Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này được hoạt động dịch vụ huấn luyện và cấp, cấp đổi Chứng chỉ huấn luyện đối với nhóm 2, nhóm 3; huấn luyện và cấp, cấp đổi Chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1; huấn luyện nhóm 4.

     Thứ hai: Cơ sở có trách nhiệm tổ chức huấn luyện cho người lao động nhóm 4 theo một trong các hình thức sau:

     a) Tự tổ chức huấn luyện nếu bảo đảm các điều kiện về giảng viên theo quy định tại Thông tư này;

     b) Thông qua Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

    Để được tư vấn về thời gian học của chương trình huấn luyện chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.