Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động theo quy định

Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động2 Nội dung tư vấn về thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động2.1      1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao […]

Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động theo quy định
Đánh giá bài viết

Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động

Kiến thức của bạn:

  • Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động

Nội dung tư vấn về thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động

     1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

     Điều 39 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

     Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

     2. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước

     Điều 40 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước như sau:

     Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động

Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động

     3. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

     Điều 41 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

     Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý tố cáo mà Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã giải quyết nhưng vẫn có tố cáo tiếp hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết; xử lý những vụ việc tố cáo được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

     4. Thẩm quyền giải quyết giải quyết tố cáo về lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

     Điều 42 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định thẩm quyền giải quyết giải quyết tố cáo về lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

     Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, xử lý tố cáo mà Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước đã giải quyết nhưng vẫn có tố cáo tiếp hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết.

     5. Thẩm quyền giải quyết tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm

     Điều 43 Nghị định 24/2018/NĐ-CP giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực lao động quy định thẩm quyền giải quyết giải quyết tố cáo về lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

     Tố cáo về giáo dục nghề nghiệp, việc làm được giải quyết theo quy định của pháp luật về tố cáo.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về thẩm quyền giải quyết tố cáo về lao động quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.