Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh cho trẻ mới sinh theo quy định

Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh cho trẻ mới sinh theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh2 Nội dung tư vấn về thẩm quyền cấp giấy chứng sinh2.1      1. Thẩm quyền cấp giấy ra viện2.1.1       2. Thẩm quyền cấp giấy […]

Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh cho trẻ mới sinh theo quy định
Đánh giá bài viết

Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh

Kiến thức của bạn:

  • Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thẩm quyền cấp giấy chứng sinh

     1. Thẩm quyền cấp giấy ra viện

     Điều 15 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định thẩm quyển cấp giấy ra viện cho người bệnh như sau:

     Thứ nhất: Thẩm quyền cấp giấy ra viện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn được phép điều trị nội trú.

      Thứ hai: Mu và cách ghi giấy ra viện thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

     Thứ ba: Trường hợp người bệnh được lưu tại Trạm y tế xã theo quy định tại đim a khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bo hiểm y tế khi kết thúc điều trị, theo dõi tại Trạm y tế thì được cấp giấy ra viện theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh

Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh

      2. Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh cho trẻ em mới sinh

     Điều 16 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định thẩm quyển cấp giấy chứng sinh cho trẻ em như sau:

     Thứ nhất: Thẩm quyền cấp giấy chứng sinh: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn được phép thực hiện dịch vụ đ đẻ.

     Thứ hai: Thủ tục cấp, cấp lại, sửa đổi giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh và Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

     Thứ ba: Mu và cách ghi giấy chứng sinh thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.

     Trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện k thuật mang thai hộ sẽ được cấp Giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh.

     3. Thẩm quyển cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án

     Điều 17 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định thẩm quyển cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án như sau:

     Thứ nhất: Thẩm quyền cấp tóm tt hồ sơ bệnh án: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn được phép điều trị nội trú.

     Thứ hai: Mu và cách ghi tóm tắt hồ sơ bệnh án thực hiện theo quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.

     Thứ ba: Trường hợp người bệnh được lưu tại Trạm y tế xã theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên tịch Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế khi kết thúc điều trị, theo dõi tại Trạm y tế thì được cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.

      Một số bài viết có nội dung tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về thẩm quyền cấp giấy chứng sinh, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.