Tải mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Tải mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con: Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam/ Lãnh sự quán Việt Nam tại …..To: The Embassy of Vietnam/ Consulate ..

MẪU VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

     Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con  là mẫu văn bản được lập ra để thỏa thuận về việc chọn quốc tịch cho con khi bố mẹ thuộc hai nước khác nhau. Mẫu văn bản thỏa thuận nêu rõ thông tin bố mẹ, thông tin trẻ, nội dung thỏa thuận.

     Hiện nay, mẫu văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con chưa được ban hành kèo theo văn bản quy phạm pháp luật nào. Trong quá trình thực hiện đăng ký khai sinh cho con trong trường hợp có cha hoặc mẹ là công dân nước ngoài và chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì cần phải có văn bản thỏa thuận. Tuy nhiên, họ sẽ lúng túng không biết soạn thảo văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch cho con như thế nào để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Năm bắt được tâm lý của quý khách hàng, công ty Luật Toàn Quốc của chúng tôi sẽ đăng tải mẫu văn bản này để quý khách có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Socialist Republic of Vietnam/ Independence – Freedom – Happiness

————————————-

VĂN BẢN THỎA THUẬN CHỌN QUỐC TỊCH CHO CON

AGREEMENT ON CHILD’S NATIONALITY

Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam/ Lãnh sự quán Việt Nam tại …..

To: The Embassy of Vietnam/ Consulate of Vietnam in ……..

Hôm nay, ngày …….. tháng  ……….. năm ……… , chúng tôi gồm:

Today, date………… month ……… year…………, We are:

  1. Họ tên/ Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy):……………………………………..

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #):……………………………………………………………………

Dân tộc (Ethnic Group): ……………….  Quốc tịch/ Nationality: ………………………………………….

Nơi thường trú/tạm trú (Residence): ……………………………………………………………………………..

Và/And

  1. Họ tên/ Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng ……. năm …… Date of birth (dd/mm/yyyy): …………………………………

CMND/ Hộ chiếu số (ID Card/Passport #): …………………………………………………………………..

Dân tộc (Ethnic Group): …………………..   Quốc tịch (Nationality): ……………………………………

Nơi thường trú/tạm trú (Residence): ……………………………………………………………………………..

Cùng thỏa thuận đồng ý lựa chọn quốc tịch ………… cho con chúng tôi là :

Fully agree to choose ………… Citizenship for our child as:

Họ và tên/Full name: ………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh/Date of Birth (dd/mm/yyyy): ………………..  Giới tính/Sex: ………………………

CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng sinh/ Giấy khai sinh số: …………………………………………………….

ID Card/Passport/Birth Certificate No: …………………………………………………………………………

Dân tộc/Ethnic Group: ……………………..   Quốc tịch/Nationality: ………………………………………

Chúng tôi cam đoan những lời tuyên bố trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./We undertake that the above statements are true and complete and that we take full responsibility before the law for such declarations.

Chữ ký của Người cha

Signature of the Child’s Father

Chữ ký của Người mẹ

Signature of the Child’s Mother

Bạn có thể xem chi tiết mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con theo đường link dưới đây:

>>> Mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con

Bài viết tham khảo:

     Để được hướng dẫn soạn thảo mẫu văn bản thỏa thuận chọn quốc tịch cho con , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh