Tải mẫu trích lục ghi chú ly hôn

Tải mẫu trích lục ghi chú ly hôn: Họ, chữ đệm, tên: ……………..… Giới tính: ………….......Dân tộc: …………………….........Quốc tịch: ........

TẢI MẪU TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

  

Số: (2)      /TLGCLH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20…

 

 TRÍCH LỤC GHI CHÚ LY HÔN

  

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..……………………………………………………………………                

Giới tính: ………………..…….  Dân tộc: ……………………………Quốc tịch: …………………

Giấy tờ tùy thân:(3) …………..……….…………………………………..………..……………

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………………………..………..…….

Được ghi vào sổ hộ tịch việc(4) ……………………………………………….đã giải

quyết tại nước ngoài với người có tên dưới đây:     

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….…………………..……….…

(5) Ngày, tháng, năm sinh: ……………..……………………………………………………………………           

Giới tính: ………………..…….  Dân tộc: ……………………Quốc tịch: ……………………………….

Giấy tờ tùy thân: …………..……….…………………………………..………..………………….

Nơi cư trú: …………………………..……….…………………………………..………..………….

Căn cứ ghi (6)…………………………………………………………… số …………………………………………

..do……………………………………………………………cấp ngày…………………………………………….. ./.

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu

 

 

trích lục ghi chú ly hôn

Cách điền trích lục ghi chú ly hôn

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:           Tỉnh Thanh Hoá

                      UBND thành phố Thanh Hoá

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

          Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số đăng ký trong Sổ ghi chú ly hôn

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày, tháng, năm cấp giấy tờ đó

(4) Ghi rõ loại việc thực tế: ly hôn hoặc hủy việc kết hôn

(5) Nếu trong giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn có thông tin hoặc người yêu cầu ghi chú cung cấp được thông tin thì ghi; nếu không có thông tin thì không in/không ghi trong Trích lục ghi chú ly hôn.

(6) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ chứng minh việc ly hôn/hủy việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp

Ví dụ:

Bản án ly hôn số 02FA123456 do Tòa án Sydney, Australia cấp ngày 22/12/2015

hoặc:  Giấy chứng nhận ly hôn/Bản thỏa thuận ly hôn do Cơ quan đăng ký hộ tịch tỉnh …., Đài Loan cấp ngày 23/12/2015.

>>> Tải mẫu trích lục bản chính ghi chú ly hôn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu trích lục ghi chú ly hônquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.