Tải mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự

Tải mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự: Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm (phúc thẩm) gồm có: (4) Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)..

TẢI MẪU QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN…………………….(1)

–––––––––––––––

Số:…../….. (2)/HS-QĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………., ngày….. tháng….. năm……

 

QUYẾT ĐỊNH

KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN(3) ……………………..

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm (phúc thẩm) gồm có: (4)

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông (Bà)…………………………………..

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có 5 người; Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 3 người): Ông (Bà) ………………………………………………………………..

Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân): Ông (Bà)…………………………..

Căn cứ Điều 18 và (5) ……của  Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét thấy:(6)………………………………………………………………..

QUYẾT ĐỊNH:

  1. Khởi tố vụ án hình sự(7) ………………………………………………………

 

xảy ra tại:….……………………………………………………………………..

  1. Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát(8) ……………………………………

                                               

Nơi nhận:

– Viện kiểm sát(9) …..;

– Những người tham gia tố tụng;

– Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

Bạn có thể tải mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự
 
Hướng dẫn sử dụng mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự:

(1) và (3) ghi tên Tòa án nhân dân xét xử sơ thẩm (phúc thẩm); nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi tên Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự Khu vực 1, Quân khu 4).

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: 16/2017/HS-QĐ).

(4) ghi đầy đủ họ tên của Thẩm phán, Hội thẩm; nếu Hội đồng xét xử gồm 03 người thì bỏ dòng “Thẩm phán”; nếu Hội đồng xét xử phúc thẩm thì bỏ dòng “Các Hội thẩm nhân dân (quân nhân)”; nếu là Tòa án quân sự thì không ghi Ông (Bà) mà ghi cấp bậc quân hàm.

(5) nếu khởi tố vụ án do phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm thì căn cứ thêm các điều 153, 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự; nếu khởi tố vụ án do có vi phạm nội quy phiên tòa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì căn cứ thêm Điều 467 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

(6) ghi nhận định của Hội đồng xét xử để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

(7) ghi tội danh cụ thể theo quy định của Bộ luật Hình sự.

(8)  và (9) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp như hướng dẫn tại mục 1.  

     Một số bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu quyết định khởi tố vụ án hình sự , quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn hình sự: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.