Tải mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn

Tải mẫu phiếu đề xuất thụ lý đơn: Kính gửi: ……(4)Ngày …/…/……, ….(2) đã tiếp ông (bà)............. (5) Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ............

TẢI MẪU PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ)

(1) ………………………………

(2) ………………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT THỤ LÝ ĐƠN ………..(3)

Kính gửi: ……………………………………(4)

Ngày …/…/……, …………………….(2) đã tiếp ông (bà)………………………………………….. (5)

Số CMND/Hộ chiếu (hoặc giấy tờ tùy thân): ……………………………………………………………. ,

ngày cấp: …./…../……, nơi cấp……………………………………………………………………………..

Địa chỉ …………………………………………………………………………………………………………….

Có đơn trình bày về việc: …………………………………………………………………………………. (6)

Nội dung vụ việc đã được …………………………………………………………………… (7) giải quyết

(nếu có) ngày …/…/….

Sau khi xem xét nội dung đơn và các thông tin, tài liệu, bằng chứng kèm theo, đề xuất …………………..(4) thụ lý giải quyết vụ việc của ông (bà) ……………………………………………………………………………………………. (5)

theo quy định của pháp luật.

 

Phê duyệt của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày …… tháng ….. năm 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đề xuất
(Ký, ghi rõ họ tên)H

>>> Tải mẫu phiếu về đề xuất thụ lý đơn

Hướng dẫn kê khai phiếu đề xuất thụ lý đơn

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân.

(3) Đơn khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

(4) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp công dân.

(5) Họ tên người khiếu nại (tố cáo, kiến nghị, phản ánh).

(6) Tóm tắt nội dung vụ việc.

(7) Người đã giải quyết theo thẩm quyền.

      Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: