Tải mẫu lệnh kê biên tài sản theo quy định mới năm 2018

Tải mẫu lệnh kê biên tài sản theo quy định mới năm 2018: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017

LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

…………………………………..

 

Mẫu số: 73

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………………….

 

….., ngày ……… tháng ………  năm ………..

 

LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Tôi:…………………………………………………………………………………………………………………..    

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:…………………  ngày ……….  tháng………. năm …….           

của ……………………………………………………………………………………………………………………                     

Căn cứ ………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 36 và Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Kê biên tài sản: ……………………………………………………………………………………………………

tại: ……………………………………………………………………………………………………………… của:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………….. Giới tính:…….                

Tên gọi khác: ………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ………… năm …………………. tại:……………………………………………       

Quốc tịch: ……………………………; Dân tộc: ……………………………….; Tôn giáo:………………..

Nghề nghiệp:  ……………………………………………………………………………………………………….    

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………………                               

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………..                                  

Phân công ông/bà: ………………………………………………………………………………………. tổ chức thi hành Lệnh này.

Tài sản kê biên giao cho ông/bà(*) ……………………………………………………………………………… có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nơi nhận:

– VKS ………………………………………………

– Ông/bà được phân công tổ chức thi hành;

– Ông/bà bảo quản tài sản kê biên;

– Hồ sơ 2 bản.     

   

……………………………………………………………….

 

 

 

Bạn có thể tải mẫu lệnh kê biên tài sản theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu  lệnh kê biên tài sản

Hướng dẫn kê khai  lệnh kê biên tài sản 

(*) Ghi rõ chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của bị can.

       Để được tư vấn chi tiết về lệnh kê biên tài sản, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.