Tải mẫu tờ khai lý lịch

Tải mẫu tờ khai lý lịch: Họ và tên (1):.....................................Giới tính : Nam: Nữ: Ngày, tháng, năm sinh:...................................

TẢI MẪU TỜ KHAI LÝ LỊCH

1. Lưu ý khi viết tờ khai lý lịch

     Khi viết tờ khai lý lịch cần lưu ý các vấn đề sau đây:

  • Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;
  • Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;
  • Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;
  • Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;
  • Ghi rõ loại giấy tờ gì.

2. Nội dung mẫu tờ khai lý lịch

 

 

Ảnh 4×6

( Chụp chưa quá  6 tháng )

         CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI LÝ LỊCH

Họ và tên (1):……………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:                                    Nam:                                             Nữ: 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch hiện nay (4):……………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ………………………………………. Số:……………………………………

Cấp ngày, tháng, năm:………………………………….., Cơ quan cấp: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Địa chỉ cư trú hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc : ……………………………………………….. …………………………………………………………………

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha : ……………………………………..……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh : ………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên mẹ : ………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú : ………………………………………………………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên vợ /chồng : ………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch : ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú : ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên con thứ nhất: ………………………………………………………………………..………..

Ngày, tháng, năm sinh : ……………………………………………………………………..…………….

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên con thứ hai: …………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh : …………………………………………………………………………….………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………….

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

                                                                                 ……….……,  ngày…..…tháng….…năm…….…

                                                                                                                       Người khai

                               (Ký và ghi rõ họ tên) 

>>> Tải mẫu sơ yếu lý lịch

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tờ khai lý lịch:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tờ khai lý lịch mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết tham khảo: