Tải mẫu hợp đồng làm gia sư theo quy định pháp luật

Tải mẫu hợp đồng làm gia sư theo quy định pháp luật: Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 và hợp đông Dân sự 2015 quy định về hợp đồng....

   MẪU HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

   Căn cứ theo Bộ luật lao động 2012 và Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng, trong đó có quy định về hợp đồng làm gia sư bản chất cũng giống như hợp đồng dịch vụ. Cụ thể mẫu hợp đồng làm gia sư quy định như sau:

HỢP ĐỒNG LÀM GIA SƯ

Số: ……………../HĐGS

 

Hôm nay, ngày… tháng… năm… tại (địa điểm) ………………………………….. chúng tôi gồm có:

Bên A: (Bên thuê dịch vụ)

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh năm:………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Bên B: (Bên thực hiện dịch vụ)

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm:…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi trao đổi và bàn bạc hai bên đi đến thống nhất lập hợp đồng dịch vụ với nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

Bên A đồng ý để bên B (Là:………………………) làm gia sư dạy kèm các môn:……. lớp:…… cho cháu (nêu họ, tên, tuổi từng cháu) với yêu cầu sau:

– Địa điểm học: tại tư gia của bên A tại số nhà:….. đường (nêu địa danh)

– Thời gian học theo lịch sau: vào các ngày:……… kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm…

– Về giáo trình: Bên B biên soạn trên cơ sở giáo trình………… và được bên A thông qua

hợp đồng làm gia sư

Hợp đồng làm gia sư

Điều 2: Thù lao và phương thức thanh toán

– Bên A đồng ý trả cho bên B một giờ giảng cho một cháu là……. đồng

– Số tiền này sẽ được thanh toán hàng tuần vào cuối giờ giảng của ngày thứ bảy.

– Đồng tiền thanh toán là đồng Việt Nam

– Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

– Đôn đốc, nhắc nhở con em mình học đúng giờ

– Bảo đảm địa điểm, thời gian, dụng cụ giảng dạy và phương tiện giúp cho học sinh đạt kết quả (bảng, phấn hoặc bút viết và ánh sáng).

– Thanh toán tiền thù lao cho bên B đầy đủ và đúng hạn

Điều 4: Nghĩa vụ của bên B

– Bảo đảm giờ học cho hai cháu đúng lịch (nếu vì một lý do nào đó mà phải nghỉ dạy phải điện thoại báo trước cho bên A ít nhất là 3 giờ và phải dạy bù vào một ngày khác do hai bên thỏa thuận ngay sau đó, nhưng số buổi nghỉ không được quá 3 buổi/tháng.

– Có giáo trình, giáo án theo đúng yêu cầu

– Bảo đảm hết khóa học trình độ của các cháu phải đạt được……

– Giữ gìn bí mật về những thông tin của gia cảnh trong suốt thời gian giảng dạy cũng như sau này (hoặc nói cách khác là không làm phương hại đến gia đình của bên A) mà trong thời gian giảng dạy tại gia đình.

– Không được chuyển giao nghĩa vụ cho người thứ ba nếu chưa được bên A chấp nhận.

Điều 5: Những thỏa thuận khác

– Sau thời gian học tập là một tháng nếu xét thấy trình độ cũng như học lực của các cháu hoặc cháu…. không đạt được hiệu quả như mong muốn thì bên B có quyền ngưng hợp đồng trước thời hạn.

– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản ghi trong hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải chủ động trao đổi, bàn bạc giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Điều 6: Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm… và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản để theo dõi thực hiện.

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

                   (Ký tên)                                                                               (Ký tên)

      Bạn có thể tải mẫu hợp đồng làm gia sư tại:

      >>>>> Mẫu hợp đồng gia sư theo quy định pháp luật

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Một số lưu ý khi ký hợp đồng lao động với người cao tuổi

     Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu hợp đồng làm gia sư theo quy đinh của pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.