Tải mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Tải mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Xét đề nghị của ông/bà(2):...................,về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) .........

TẢI MẪU GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               ……………., ngày……...tháng……....năm……....

 

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

………………………………………….. (1)

 

Xét đề nghị của ông/bà(2):………………………………………………………………………………………………………,

về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(3) ……………………………………………………………….

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………………..

Giới tính:……………………….Dân tộc:…………………………………..Quốc tịch:…………………………………………

Giấy tờ tùy thân:………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Trong thời gian cư trú tại…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………..từ ngày………tháng………năm…………….., đến ngày……..tháng………năm……….

Tình trạng hôn nhân:…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

…………………………………….

 

 

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cách điền giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

                Thành phố Thanh Hoá

                UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

           Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi tên, chức danh của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết;

(3) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

>> Tải mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhânquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.