Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Ba Đình

Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Ba Đình: Kính gửi: Tòa án nhân dân quận quận Ba Đình – Thành phồ Hà Nội Chúng tôi là:1. Họ và tên: .....

ĐƠN THUẬN TÌNH LY HÔN QUẬN BA ĐÌNH

     Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Trong đó, đơn ly hôn là một trong những thành phần không thể thiếu của hồ sơ ly hôn, hiện nay đơn ly hôn có thể được viết bằng tay hoặc đánh máy miễn sao đơn có đầy đủ các nội dung chính theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Bài viết dưới đây của công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Ba Đình để quý khách có thể tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***—–

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận quận Ba Đình – Thành phồ Hà Nội

Chúng tôi là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………….. sinh năm: ………………..

CMND (Hộ chiếu) số: ……………………cấp ngày…..……… tại……………………………

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Họ và tên: ……………………………………………………………. sinh năm: ……………………

CMND (Hộ chiếu) số: ……………………cấp ngày…..……… tại……………………………..

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký HKTT: ………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Xin trình bày với quý Tòa như sau:

Hai chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày……………….. tháng ……… năm ………. tại UBND

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn, lý do : ……………

……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy, chúng tôi làm đơn này kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn.

Về con chung có (chưa có) : ……………….………………………………………

1. Họ và tên ………………………………………….., sinh ngày ……../…../………

2. Họ và tên ……………………………………….….., sinh ngày ……../…../……..

…………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có vay nợ ai thì ghi không vay nợ ai và không cho ai vay nợ)

Kinh đề nghị Quý Tòa án xem xét giải quyết.

                                                                                                                  Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2019

Họ và tên chồng

(ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Họ và tên vợ

(ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại)

Bạn có thể tải mẫu đơn xin ly hôn mới nhất thuận tình ly hôn quận Ba Đình theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn thuận tình ly hôn quận Ba Đình

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về cách kê khai đơn thuận tình ly hôn quận Ba Đình  quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh