• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm: 1. Họ và tên: ............................2. Ngày, tháng, năm sinh: .......................

 • Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Biểu mẫu
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Ban hành kèm theo Nghị định 10/2015 NĐ-CP Nghị định này quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi; thông tin, báo cáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày ….. tháng ….. năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Kính gửi: …………………… 1. Họ và tên: ................................................................................................................ 2. Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................... 3. Địa chỉ thường trú: .................................................................................................. 4. Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp, nơi cấp: ................................................................ 5. Tình trạng hôn nhân và gia đình: .............................................................................  Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp, tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện./.  

 

…….., ngày ….. tháng….. năm……..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Đối với các cặp vợ chồng đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải ghi rõ tên, tuổi của cả hai vợ chồng và phải cùng ký đơn đề nghị.      >>> Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm Bài viết tham khảo:

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về Tải mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178