Tải mẫu đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế

Tải mẫu đơn đề nghị chấm dứt việc chăm sóc thay thế: Tên tôi là: ...Hiện đang cư trú tại ... Xét thấy cá nhân và gia đình không còn đủ điều kiện nhận chăm sóc

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT VIỆC CHĂM SÓC THAY THẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………

Tên tôi là: ……………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại ……………………………………………………………………

Xét thấy cá nhân và gia đình không còn đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em…………………… sinh ngày …….. tháng …….. năm ……………… được nhận chăm sóc thay thế theo Quyết định số ngày…. tháng…. năm

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn xem xét, cho phép gia đình và tôi được chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em từ ngày …. tháng … năm

Lý do:

1. ……………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………

Tôi cam đoan chấp hành các quy định của pháp luật về việc chăm sóc thay thế và chấm dứt chăm sóc thay thế đối với trẻ em.

 

 

Ngày……… tháng …….. năm 20….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

     >>> Tải mẫu đơn đề nghị việc chấm dứt việc chăm sóc thay thế

     Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi cung cấp nêu trên sẽ giúp cho quý khách lựa chọn được phương án thích hợp nhất để giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng /./.               

Liên kết tham khảo: